AUTO CPAP ECOSTAR AUTO เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง

posted in: product | 0

   AUTO CPAP ECOSTAR AUTO เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง  เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องแบบปรับความดันอัตโนมัติได้ (Auto-CPAP)  เพิ่มเติม     #CPAPAutoEcoStar  AUTO CPAP ECOSTAR AUTO เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง             เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องแบบปรับความดันอัตโนมัติได้ (Auto-CPAP)   วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Obstructive Sleep Apnea) เพื่อเปิดช่องทางเดินหายใจ ทำให้สามารถหายใจได้สะดวกขณะนอนหลับ เงื่อนไขเฉพาะ          เป็นผลิตภัณฑ์ SEFAM ประเทศฝรั่งเศส