เครื่องดูดเสมหะYX980D

  เครื่องดูดเสมหะYX980D เครื่องซัคชั่นYX980D เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า   เพิ่มเติมรายละเอียด      เครื่องดูดเสมหะYX980D#suctionYX980 คุณสมบัติของ เครื่องดูดเสมหะYX980D ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะYX980Dได้สูงสุด 0.09 MPa ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะYX980Dได้ตั้งแต่ 0.02 MPa-0.09 MPa (แรงดูดสูงสุด) อัตราการไหลสูงสุด  80 ลิตรต่อนาที ขวดบรรจุของเหลว ปริมาตร 4000มิลลิลิตร จำนวน 2ขวด  และ  ปริมาตร 2000มิลลิลิตร จำนวน 2ขวด กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 280V ไฟฟ้าที่ใช้ ˜ 220V ± 10% , 50Hz น้ำหนักเครื่อง 25.5 กิโลกรัม ขนาดเครื่อง … Continued