รถเข็นคนไข้ชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า KY122L,Electric Wheelchair KY122L

รถเข็นคนไข้ชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า KY122L,Electric Wheelchair KY122L ◊ รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า พับพนักเอนลงได้ ที่พักแขน ที่วางเท้ายกขึ้นได้ ◊   รถเข็นคนไข้ชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า KY122L,Electric Wheelchair KY122L       รายละเอียด รถเข็นคนไข้ชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า KY122L,Electric Wheelchair KY122L รถเข็นคนไข้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สามารถพับพนักพิงเอนลงได้ตามรปู ที่พักแขนยกขึ้นได้ ที่วาง เท้ายกขึ้นได้ โครงผลิตจากอลูมิเนี่ยม รับน้ำหนักได้ 120 กิโลกรัม รายละเอียดอื่นๆตามตาราง   ภาพถ่ายจริง รถเข็นคนไข้ชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า KY122L,Electric Wheelchair KY122L    บทความที่เกี่ยวข้อง -เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ … Continued

รถเข็นคนไข้ไฟฟ้าFS101A

รถเข็นคนไข้ไฟฟ้าFS101A,ELECTRIC WHEELCHAIR FS101A ◊ รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า พับพนักพิงได้ ◊   รถเข็นคนไข้ไฟฟ้าFS101A,ELECTRIC WHEELCHAIR FS101A -รถเข็นคนไข้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า -สามารถพับพนักพิงลงได้ตามรูป -ความสามารถในการขับเคลื่อน -รับน้ำหนักได้ 110 กิโลกรัม -รายละเอียดอื่นๆของรถเข็นคนไข้ไฟฟ้าFS101A,ELECTRIC WHEELCHAIR FS101Aตามตาราง     บทความที่เกี่ยวข้อง -เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เมื่อมีผู้ป่วยในบ้าน บทความ -ข้อแตกต่างระหว่าง รถเข็นคนไข้พับได้ และรถเข็นคนไข้พับเก็บได้บทความ -เลือก รถเข็นคนไข้ อย่างไรจึงจะเหมาะ บทความ