โต๊ะคร่อมเตียง FS562

  โต๊ะคร่อมเตียง FS562  เพิ่มเติม HEIGTH IS ADJUSTABLE WOODEN TYPE PEDAL LOCKING CASTOR SIZE,: HEIGHT IS 72-113CM     โต๊ะคร่อมเตียง FS562#tableFS562 คุณสมบัติของ โต๊ะคร่อมเตียง FS562 (Over-Bed Table With Spring FS562) โต๊ะคร่อมเตียง FS562 ใช้วางของต่างๆ เวลาต้องบริการคนไข้ เช่น วางถาดอาหาร วางอุปกรณ์ทำแผลให้คนไข้ และอื่นๆ ขาตั้งโต๊ะคร่อมเตียงทำจากเหล็กชุบโครเมียม ปรับความสูงได้ ระหว่าง 72-113 เซ็นติเมตร … Continued