เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L

  เก้าอี้อาบน้ำFS798L  รายละเอียด     ♦ปรับความสูงได้♦    เก้าอี้อาบน้ำFS798#showerchairFS798L เก้าอี้อาบน้ำFS798L เก้าอี้อาบน้ำFS798L ใข้เป็นเก้าอี้นั่งอาบน้ำ ขนาดเก้าอี้ กว้าง 50 ซม. ด้านข้างหนา 42 ซม.  ปรับความสูงได้ระหว่าง 74-84 ซม. (ปรับที่ขาเก้าอี้) ที่นั่งลึก 30 ซม.  พนักสูง 40 ซม. ที่นั่งสูงจากพื้น 35-45 ซม. รายละเอียดอื่นของ เก้าอี้อาบน้ำ FS798L ตามตาราง เก้าอี้อาบน้ำรุ่นอื่นนอกเหนือจากเก้าอี้อาบน้ำFS798L           … Continued