รถเข็นเอนนอนFS902

  รถเข็นเอนนอนFS902  เพิ่มเติม      FS902 รถเข็นเอนนอนFS902 –พนักพิงปรับเอนนอนได้ ถอดเบาะรองศีรษะได้ -เบาะนั่งมีขนาดกว้าง 44 ซม. -ความกว้างของรถ วัดจากล้อหลังซ้าย-ล้อหลังขวา 54 ซม. -ล้อหลังล้อซี่ลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 61 ซม. , ล้อหน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.     -รับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม -น้ำหนักรถเข็น 22.3 กิโลกรัม