เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1

  เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1 เพิ่มเติม      #MD300C1 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1 วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) อัตราการเต้นของชีพจร(PR) สำหรับ ผู้ใหญ่ เด็ก ทารกแรกเกิด วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) ระหว่าง 70-99% ค่าความคลาดเคลื่อน 80-99% ±2% วัดอัตราการเต้นของชีพจร(PR)  30-235 bpm ค่าความคลาดเคลื่อน 30-99bpm±2bpm การแสดงผลหน้าจอ LCD แสดงเครื่องหมายเมื่อแบตเตอรี่อ่อน ขนาดเครื่อง 58*32*34 ม.ม. น้ำหนัก 50 กรัม แบตเตอรี่ที่ใช้ ถ่านอัลคาไลน์ 2 ก้อน หรือถ่านชาร์ต สามารถใช้ได้ต่อเนื่อง 30 … Continued