เครื่องดูดเสมหะ YUWELL 7E-A – Portable Absorb Phlegm Apparatus 7E-A

รายละเอียด เครื่องดูดเสมหะ YUWELL 7E-A  เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา เหมาะเป็นเครืองดูดเสมหะแบบพกพา ใช้เป็นเครื่องดูดเสมหะเพื่อปฐมพยาบาล เครื่องดูดเสมหะ YUWELL 7E-A  Portable Absorb Phlegm Apparatus 7E-A  เครื่องดูดเสมหะ YUWELL 7E-A     เครื่องดูดเสมหะ YUWELL 7E-A#ัyuwell7E-A คุณสมบัติของ เครื่องดูดเสมหะ YUWELL 7E-A  เป็นเครื่องดูดเสมหะแบบพกพา (portable Absorb Phlegm unit)  เหมาะสำหรับในการปฐมพยาบาล และใช้งานนอกสถานที่ ตัวเครื่องมีขนาดเล็กน้ำหนักเบา พกพาและเคลื่อนย้าย  เพื่อใช้งานได้สะดวก  เป็นเครื่องดูดเสมหะที่มีแรงดูดสูง  ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไฟฟ้ากระแสสลับ AC  รูปแบบใหม่ ฝังภาชนะบรรจุของหลวไว้ภายใน , ตัวเครื่องทั้งหมดหุ้มด้วยพลาสติก … Continued