เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29

  เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29    เพิ่มเติม        #MD300C29 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29 วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) อัตราการเต้นของชีพจร(PR) สำหรับ ผู้ใหญ่ เด็ก  วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) ระหว่าง 70-99% ค่าความคลาดเคลื่อน 80-99% ±2%, 70-79%±3%,≤69% no definition วัดอัตราการเต้นของชีพจร(PR)  30-235 bpm ค่าความคลาดเคลื่อน 30-99bpm±2bpm,100-235bpm±2% การแสดงผลหน้าจอ Dual color OLED แสดงเครื่องหมายเมื่อแบตเตอรี่อ่อน ขนาดเครื่อง 58*32*34 ม.ม. น้ำหนัก 50 กรัม … Continued