เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3

  เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3      เพิ่มเติม     #MD300C29 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3 วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) อัตราการเต้นของชีพจร(PR) สำหรับ ผู้ใหญ่ เด็ก  วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) ระหว่าง 70-100% ความคลาดเคลื่อน 70-100% ±2%, 0-69% no definition วัดอัตราการเต้นของชีพจร(PR)  30-250 bpm ความคลาดเคลื่อน 30-99bpm±2bpm,100-250bpm±2% การแสดงผลหน้าจอ Dual color OLED แสดงสถานะปัจจุบันแบตเตอรี่ ขนาดเครื่อง 60*32*34 ม.ม. น้ำหนักเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3 50 กรัม เครื่องปิดอัตโนมัติ   … Continued