เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3

  เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3      เพิ่มเติม     #MD300C29 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3 วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) อัตราการเต้นของชีพจร(PR) สำหรับ ผู้ใหญ่ เด็ก  วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) ระหว่าง 70-100% ความคลาดเคลื่อน 70-100% ±2%, 0-69% no definition วัดอัตราการเต้นของชีพจร(PR)  30-250 bpm ความคลาดเคลื่อน 30-99bpm±2bpm,100-250bpm±2% การแสดงผลหน้าจอ Dual color OLED แสดงสถานะปัจจุบันแบตเตอรี่ ขนาดเครื่อง 60*32*34 ม.ม. น้ำหนักเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3 50 กรัม เครื่องปิดอัตโนมัติ   … Continued

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29

  เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29    เพิ่มเติม        #MD300C29 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29 วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) อัตราการเต้นของชีพจร(PR) สำหรับ ผู้ใหญ่ เด็ก  วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) ระหว่าง 70-99% ค่าความคลาดเคลื่อน 80-99% ±2%, 70-79%±3%,≤69% no definition วัดอัตราการเต้นของชีพจร(PR)  30-235 bpm ค่าความคลาดเคลื่อน 30-99bpm±2bpm,100-235bpm±2% การแสดงผลหน้าจอ Dual color OLED แสดงเครื่องหมายเมื่อแบตเตอรี่อ่อน ขนาดเครื่อง 58*32*34 ม.ม. น้ำหนัก 50 กรัม … Continued

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1

  เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1 เพิ่มเติม      #MD300C1 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1 วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) อัตราการเต้นของชีพจร(PR) สำหรับ ผู้ใหญ่ เด็ก ทารกแรกเกิด วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) ระหว่าง 70-99% ค่าความคลาดเคลื่อน 80-99% ±2% วัดอัตราการเต้นของชีพจร(PR)  30-235 bpm ค่าความคลาดเคลื่อน 30-99bpm±2bpm การแสดงผลหน้าจอ LCD แสดงเครื่องหมายเมื่อแบตเตอรี่อ่อน ขนาดเครื่อง 58*32*34 ม.ม. น้ำหนัก 50 กรัม แบตเตอรี่ที่ใช้ ถ่านอัลคาไลน์ 2 ก้อน หรือถ่านชาร์ต สามารถใช้ได้ต่อเนื่อง 30 … Continued