ไม้เท้าสี่ขาFS934 walking stick FS934

  ไม้เท้าสี่ขาFS934  walking stick FS934 เพิ่มเติม    ไม้เท้าสี่ขาFS934  #walking stick FS934 คุณสมบัติ ไม้เท้าสี่ขาFS934  WALKING STICK FS934 ไม้เท้าสี่ขา แบบฐานแคบ น้ำหนักไม้เท้า 0.78 กิโลกรัม สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 65-88 เซ็นติเมตร รายละเอียดของไม้เท้าสี่ขาFS934 เพิ่มเติมตามตาราง