เก้าอี้อาบน้ำFS792,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792

  เก้าอี้อาบน้ำFS792   รายละเอียด      #showerchairFS792 คุณสมบัติ เก้าอี้อาบน้ำFS792 ,SHOWER CHAIR FS792,เก้าอี้อาบน้ำ FS792 ใข้เป็นเก้าอี้นั่งอาบน้ำ ปรับความสูงได้ ที่นั่งสูงจากพื้น 49-59 ซม. ที่นั่งลึก 37 ซม. พนักพิงสูง 37 ซม. ขนาดเก้าอี้ กว้าง 49 ซม. ด้านข้างหนา 50 ซม. สูง 82-92 ซม. น้ำหนักเก้าอี้ 8 กิโลกรัม คุณสมบัติอื่นๆตามตาราง   เก้าอี้อาบน้ำรุ่นใกล้เคียง   … Continued

เก้าอี้อาบน้ำFS796L SHOWER CHAIR FS796L

  เก้าอี้อาบน้ำFS796L เพิ่มเติม    เก้าอี้อาบน้ำFS796L#showerchairFS796L เก้าอี้อาบน้ำFS796L ,SHOWER CHAIR FS796L -ใช้เป็นเก้าอี้อาบน้ำ –โครงทำจากอลูมิเนียม -ที่นั่งลึก 37 ซม. , พนักพิงสูง 41 ซม. –ปรับความสูงได้ ระหว่าง 73-83 ซม. (วัดจากพนักสูงถึงพื้น) , 34-44 ซม.(วัดจากที่นั่งถึงพื้น) -น้ำหนักเก้าอี้อาบน้ำ 6.6 กิโลกรัม          ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงเก้าอี้อาบน้ำFS796L,เก้าอี้อาบน้ำ FS796L,SHOWER CHAIR FS796L       … Continued

เก้าอี้อาบน้ำFS798L , เก้าอี้อาบน้ำ FS798L , shower chair FS798L

  เก้าอี้อาบน้ำFS798L  รายละเอียด     ♦ปรับความสูงได้♦    เก้าอี้อาบน้ำFS798#showerchairFS798L เก้าอี้อาบน้ำFS798L เก้าอี้อาบน้ำFS798L ใข้เป็นเก้าอี้นั่งอาบน้ำ ขนาดเก้าอี้ กว้าง 50 ซม. ด้านข้างหนา 42 ซม.  ปรับความสูงได้ระหว่าง 74-84 ซม. (ปรับที่ขาเก้าอี้) ที่นั่งลึก 30 ซม.  พนักสูง 40 ซม. ที่นั่งสูงจากพื้น 35-45 ซม. รายละเอียดอื่นของ เก้าอี้อาบน้ำ FS798L ตามตาราง เก้าอี้อาบน้ำรุ่นอื่นนอกเหนือจากเก้าอี้อาบน้ำFS798L           … Continued