วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ

วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ เช่น เช็นรถเข็นเดินหน้าบนทางราบ เข็นรถเข็นบนพื้นขรุขระ เพิ่มเติม

   วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ#wheelchaircarry

วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ

         วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วย รถเข็นคนสูงอายุ รถเข็นคนพิการ ในสภาวะต่างๆ เช่น เข็นรถเข็นผู้ป่วยขึ้นบันได เข็นรถเข็นผู้ป่วยขึ้นทางลาด มีวิธีที่แตกต่างกัน ผู้เข็นรถเข็นควรศึกษาวิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยในสภาวะต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและความสบายของผู้นั่งรถเข็น

wheelchair carry 1 1 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ เช่น เข็นรถเข็นในที่ราบ
ชึ้นหน้าบนทางราบ วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยเดินหน้าบนทางราบ
การเข็นรถเข็นคนไข้ คนสูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการเดินหน้าบนทางราบ

ห้เข็นรถเข็นตามปกติ โดยผู้เข็นอยู่ด้านหลัง แล้วออกแรงดันไปข้างหน้า เวลาหยุด ก็ให้หยุดดัน รถเข็นผู้ป่วยบางรุ่นจะมีเบรคมือคอยช่วยบังคับ

ถอยหลังบนทางราบ วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยถอยหลังบนทางราบ
การเข็นรถเข็นคนไข้ คนสูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการ ถอยหลังบนทางราบ

ให้เข็นรถเข็นเช่นเดียวกับการเข็นรถเข็นเดินหน้า แต่ใช้แรงดึง ตรงที่จับไปด้านหลัง บางครั้งอาจยกล้อหน้าขึ้นเล็กน้อย

ขึ้นทางลาด วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยขึ้นทางลาด
 การเข็นรถเข็นคนไข้ คนสูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการ ขึ้นทางลาด

ให้เข็นรถเข็นปกติเหมือนเข็นรถเข็นผู้ป่วยเดินหน้าบนทางราบ แต่คนเข็นจะต้องใช้แรงดันมากกว่าทางราบ

ลงทางลาด วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยลงทางลาด
 การเข็นรถเข็นคนไข้ คนสูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการ ลงทางลาด

อาจจะใช้วิธีค่อยๆเข็นรถเข็นถอยหลังลง คนเข็นจะต้องอยู่ด้านหลังของรถเข็น ถ้ารถเข็ฯ มีเบรคมือ ให้ค่่อยๆแตะที่เบรคไว้ ถ้าไม่มีอาจจะต้องช่วยดันอย่าให้รถไหลเร็วเกินไป

อีกวิธีคือ ใช้วิธียกหน้ารถเข็น แล้วดึงลงจากด้านหลัง

ขึ้นบันได วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยขึ้นบันได
 การเข็นรถเข็นคนไข้ คนสูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการ ขึ้นบันได

การเข็นรถเข็นผู้ป่วยขึ้นบันได เป็นสิ่งที่ยาก และค่อนข้างอันตราย แต่ถ้าจำเป็นก็อาจทำตามวิธีดังต่อไปนี้

การเข็นรถเข็นผู้ป่วยขึ้นบันได ควรมีคนช่วย 2-4 คน

กรณีมี 2 คน คนหนึ่งอยู่บน อีกคนอยู่ล่าง โดยให้หันด้านหน้ารถเข็นออก ค่อยๆดึงขึ้นทีละคั่น โดยขณะดึงขึ้นให้ยกล้อหน้าขึ้นเล็กน้อย เพื่อกันไม่ให้คนไข้หล่นจากรถ
กรณีมีคน 4 คน ให้ยึดที่จุดยึดหลักของรถเข็น 4 จุด แล้วยกขึ้นพร้อมกัน ค่อยๆเดินขึ้นบันได ควรยกให้ด้านหน้าของรถเข็นเชิดสูงขึ้นเพื่อกันมิให้คนไข้ตกจากรถ

 

ลงบันได วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยลงบันได
 การเข็นรถเข็นคนไข้ คนสูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการ ลงบันได

การเข็นรถเข็นผู้ป่วยลงบันได คล้ายกับการขึ้นบันได ควรมีคนช่วย 2-4 คนเช่นกัน

กรณีมี 2 คน คนหนึ่งอยู่บน อีกคนอยู่ล่าง โดยให้หันด้านหน้ารถเข็นออก ค่อยๆดึงลงทีละคั่น โดยขณะเลื่อนลงให้ยกล้อหน้าขึ้นเล็กน้อยแต่สูงกว่าการขึ้น เพื่อกันไม่ให้คนไข้หล่นจากรถเข็น

กรณีมีคน 4 คน ให้ยึดที่จุดยึดหลักของรถเข็น 4 จุด แล้วยกขึ้นพร้อมกัน ค่อยๆเดินลงบันได ควรยกให้ด้านหน้าของรถเชิดสูงขึ้นเพื่อกันมิให้คนไข้ตกจากรถเช่นกัน

ขึ้นหน้าบนพื้นขรุขระ วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
วิธีเช็นรถเข็นผู้ป่วยไปข้างหน้าบนพื้นขรุขระ
 การเข็นรถเข็นคนไข้ คนสูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการ ไปข้างหน้า บนพื้นขรุขระ

ให้ยกล้อหน้าขึ้นขณะเข็นไปข้างหน้า จะช่วยให้เบาแรงกว่าเข็นตรงๆเหมือนเข็นบนทางราบ นอกจากนี้ยังลดความสะเทือน และทำให้ผู้นั่งสบายกว่า และยังปลอดภัยต่อผู้นั่งเวลาสะดุดหิน เพราะอาจทำให้คนไข้ตกจากรถเข็น หน้าคมำได้

 

รถเข็นคนป่วยรุ่นต่างๆ

รถเข็นคนไข้พับได้ 
PHW8091 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆFS864L 1new 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
FS869 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆFS903 1 1 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
FS957L 1 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆbackMenu 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
รถเข็นเดินทาง-travelwheelchair 
FS804LABJ 1 3 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆFS800LAJ 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
PHW863LABJ 2 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆPHW871LBJ 2 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
FS805LABJword 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆFS871LBJnewest 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
FS879LAJ 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆPHW868LAJnew 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
FS907LABH1new 1 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆbackMenu 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
รถเข็นนั่งถ่าย เก้าอี้ั่นั่งถ่ายมีล้อ เก้าอี้นั่งถ่าย 
FS609 1 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆFS609GC1 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
FS609GCJ 1new 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆFS693 new 1 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
FS695S 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆFS691S 1 1 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆเก้าอี้นั่งถ่ายFS893L 3 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
FS696 2 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆWalkerWithCommodeFfunctionPHW821L 2 1 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
FS894L 4 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆcommodechairFS8961 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
รถเข็นเอนนอน , รถเข็นเอนนอนนั่งถ่าย 
FS901 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆFS902 1 1 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
FS609GC1 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆFS609GCJ 1new 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
backMenu 150x150 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ

 

gertex instrument 1 วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.