ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

posted in: topic, topic-health | 0

ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน ความหมายของ oxygen ภาวะพร่องออกซิเจนของร่างกาย อาการเมื่อเกิดภาวะพร่องออกซิเจน วิธีแก้ไข รายละเอียดเพิ่ม

ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

     #oxygen ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

ออกซิเจน

 – ออกซิเจน เป็นก๊าซหลักที่มีอยู่มากในกลุ่มสารประกอบทางเคมืต่างๆบนผิวโลก ในอากาศมีก็าซออกซิเจน อยู่ถึง 21 %

– ก็าซออกซิเจน มีคุณสมบัติเป็นก็าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส

– ก็าซออกซิเจนมีความสำคัญต่อมนุษย์ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความร้อนและพลังงานแก่ร่างกาย ดังนั้นออกซิเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิต

– รางกายได้รับออกซิเจนจากการหายใจ โดยการทำงานของกลไกของระบบประสาท และระบบสารเคมี

ภาวะพร่องออกซิเจน ( Hypoxia )

หมายถึงภาวะที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อันแนื่องจากสภาวะต่างๆ ดังนี้

สาเหตุ

ภาวะพร่องออกซิเจน
( Hypoxia )

ว่าด้วยเรื่องออกซิเจน ภาวะขาดออกซิเจน และประโยชน์ของเครื่องผลิตออกซิเจน
การเดินทาง,อาศัยในที่สูง
ว่าด้วยเรื่องออกซิเจน ภาวะขาดออกซิเจน และประโยชน์ของเครื่องผลิตออกซิเจน
บริเวณที่มีมลพิษ
ว่าด้วยเรื่องออกซิเจน ภาวะขาดออกซิเจน และประโยชน์ของเครื่องผลิตออกซิเจน
เล่นกีฬาและออกกำลังกาย
ว่าด้วยเรื่องออกซิเจน ภาวะขาดออกซิเจน และประโยชน์ของเครื่องผลิตออกซิเจน
ภาวะเครียด
ว่าด้วยเรื่องออกซิเจน ภาวะขาดออกซิเจน และประโยชน์ของเครื่องผลิตออกซิเจน
อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมาก
ว่าด้วยเรื่องออกซิเจน ภาวะขาดออกซิเจน และประโยชน์ของเครื่องผลิตออกซิเจน
คนสูงอายุ
ว่าด้วยเรื่องออกซิเจน ภาวะขาดออกซิเจน และประโยชน์ของเครื่องผลิตออกซิเจน
การสูบบุหรี่
ว่าด้วยเรื่องออกซิเจน ภาวะขาดออกซิเจน และประโยชน์ของเครื่องผลิตออกซิเจน
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ว่าด้วยเรื่องออกซิเจน ภาวะขาดออกซิเจน และประโยชน์ของเครื่องผลิตออกซิเจน
ภาวะติดเชื้อ

เป็นสาเหตุให้การทำงานของร่างกายและสมองบกพร่อง เกิดอาการต่างๆ กล่าวคือ

– ผู้ที่อยู่ในภาวะพร่องออกซิเจน จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ มืนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียร ร้อนๆหนาวๆ วูบวาบตามตัว มือเท้าชา ตาพร่ามัว เคลิ้มผัน

-สำหรับอาการผิดปกตที่ผู้อื่นสังเกตเห็นจากผู้ที่อยู่ในภาวะพร่องออกซิเจนคือ สังเกตุเห็นการหายใจเร็วและลึกขึ้น อาการเขียวคล้ำ การทำงานของกล้ามเนื้อไม่ประสานกัน และอาจหมดสติในที่สุด

  ผู้ที่อยู่ในภาวะพร่องออกซิเจน จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ มืนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียร ร้อนๆหนาวๆ วูบวาบตามตัว มือเท้าชา ตาพร่ามัว เคลิ้มผันอาการที่ผู้อยู่ในภาวะออกซิเจนรู้สึกและอาการแสดงออกภายนอกที่ผู้อื่นสังเกตุเห็น เป็นประโยชน์ต่อคนไข้ ในการป้องกันอาการรุนแรงที่จะตามมาจากการขาดออกซิเจน โดยสามารถทดแทนออกซิเจนได้ทัน โดยให้อยู่ในที่ที่ไม่แออัด คลายเสีือผ้าที่รัดออก ถ้ามีออกซิเจนกระป๋อง ก็สามารถพ่นให้คนไข้หายใจ หรืออาจให้ออกซิเจนจากแท้งออกซิเจน หรือเครื่องผลิตออกซิเจน กรณีที่มีเตรียมไว้ที่บ้าน

สรุปผลที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะร่างกายขาดออกซิเจนหรือได้รับออกซิเจนไม่เพียงพออ่อนเพลีย ปวดเมื่อย ซึมเศร้า กระสับกระส่าย มึนศีรษะ ความจำเสื่อมหรือสูญเสียความทรงจำ การไหลเวีนโลหิตบกพร่อง การย่อยและดูดซึมอาหารบกพร่อง มีกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นภูมิต้านทานร่างกายลดลง การดิตเชื้อง่ายขึ้น

การขาดออกซิเจนมากๆอาจเกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

end-topic gertexhealthshop

 

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

 

เครื่องผลิตออกซิเจน

 

 

 

Leave a Reply