รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L

รถเข็นเดินทาง วิธีใช้ รถเข็นเดินทาง น้ำหนักเบา สามารถพับพนักพิงลงได้ เวลาเก็บและกางออกใช้จะมีวิธีที่ต่างจากรถเข็นธรรมดาเล็กน้อย วีดีโอแสดงวิธีกางเก็บรถเข็นเดินทาง พร้อมบทสรุปวีธีใช้ เพิ่มเติม

รถเข็นเดินทางFS800LAJ 246x300 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L

   รถเข็นเดินทาง#intructionwheelchair

รถเข็นเดินทาง วิธีใช้

              รถเข็นเดินทาง ออกแบบให้น้ำหนักเบา พนักสามารถพับเก็บลงได้ ทำให้กะทัดรัด สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

วีดีโอแสดง วิธีกาง-เก็บ

              รถเข็นเดินทางมีหลายรุ่น วิธีกางเก็บจะใกล้เคียงกัน วีดีโอแสดงวิธีกางเก็บ รถเข็นเดินทาง FS800L คลิกที่รูปเพื่อดูวีดีโอ

FS800L 1 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L
รถเข็นเดินทางพับได้ FS800L

           

สรุป 

รถเข็นเดินทาง วิธีใช้ กาง-เก็บโดยส่วนมากมีลำดับขั้นคือ 

วิธีกางเพื่อใช้

 • นำออกจากถุงเก็บ (กรณีรุ่นที่มีถุงใส่)
 • 1transportwheelchair 300x300 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L
 • ยกพนักพิงที่พับเก็บลงลงด้านหลังขึ้น  (เวลาเก็บพนักจะพับไปด้านหลัง)
 • 3transportwheelchair 300x300 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L
 • ใช้มือกดตรงที่นั่งให้กางออก 
 • 4transportwheelchair 300x300 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L
 • ไขน๊อตสีดำข้างรถให้แน่นตามรูป
 • 4.1transportwheelchair รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L
 • เอาพนักวางมือลง
 • 4.22transportwheelchair 300x300 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L
 • จัดเซฟตี้เบลให้เรียบร้อย
 • 4transportwheelchair 1 300x300 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L
 • เช็คเบรคมือให้เรียบร้อย
 • 5transportwheelchair 300x300 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L

วิธีเก็บ

 • ยกที่วางแขนขึ้น
 • 4transportwheelchair 1 300x300 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L
 • คลายน๊อตให้คลายออก
 • 4.1transportwheelchair 1 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L
 • พับพนักพิงไปด้านหลัง จับแกนกลางพลิกด้านล่างรถขึ้น
 • 6.2transportwheelchair 300x201 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L
 • ดันแกนรถทั้งสาม (แกนบนพนักนั่ง แกนกลาง แกนเบาะนั่ง) มาชิดกันตามรูป 
 • 7transportwheelchair 300x300 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L
 • ใส่กระเป๋า
 • 1transportwheelchair 300x300 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L

                  

   รถเข็นเดินทาง          

รถเข็นเดินทางน้ำหนักเบาพับเก็บได้

รถเข็นเดินทาง870 150x150 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L804 150x150 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L
p wheelchair FS804 LAB1 1 150x150 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800Lergo 150x150 รถเข็นเดินทาง วิธีใช้รถเข็นเดินทางรุ่น FS800L

                 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.