สารบัญ คลิกดูรายละเอียด

 

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือ ผู้ต้องการคุมระดับน้ำตาลในเลือด  เพิ่มเติม

ฆพ.1735/2566

BGM 305A  เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Meter : BGM)

   #BGM

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด รุ่น305A

BGM 305A  150x150 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Meter : BGM)

คำเตือนสำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน

-ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ ในการวินิจฉัย รักษาโรคหรือสั่งยาด้วยตนเอง
-ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่องและปฎิบัติตามทุกครั้ง
-หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือด โปรดติดต่อแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

gertex2 1 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Meter : BGM)