บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด หมวดสินค้า

dbd verified 1 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด

     บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. #item

หมวดสินค้า บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.

คลิกที่ปุ่ม menuสินค้าgertex เพื่อเข้าสู่หน้าสินค้าแต่ละหมวด

wheelchair menu บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัดbed menu บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด
IV menu บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัดtable menu บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด
stick menu บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัดsuction menu บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด
nebulizer menu บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัดoximeter menu บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด
oxygen menu บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัดweighapp menu บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด
elastic menu บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัดstanless menu บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด
BPmonitor บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัดcpap menu บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด
thermometer menu บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด

” Hospital in Home ”   เครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในบ้านที่มีผู้ป่วย เช่น รถเข็นู้ป่วย เตียงผู้ป่วย โต๊ะคร่อมเตียง ที่นอนลม นอกจากนี้  บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. ยังจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลและห้องพยาบาล เช่น เครื่องดูดเสมหะ เครื่องทำคลอด เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

รายการพิเศษ special offer 150x150 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด

หมวดสินค้าขายดีของ บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. ประจำเดือน

          

ช่องการจัดจำหน่ายสินค้าของ บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.

         ช่องการจัดจำหน่ายของ   บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. มีทั้งหน้าร้าน และ เวปไซด์   

           –หน้าร้าน ตั้งอยู่ที่ 250 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กทม.10100 จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด ยา และ สินค้าเบ็ดเตล็ด

gertexร้าน 150x150 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด

           เวปไซด์ www.gertexhealthshop.com สินค้าที่จำหน่ายคือ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องมือผ่าตัด

gertexweb 150x150 บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จำกัด