เครื่องวัดความดันโลหิต ฺBlood Pressure Monitor วัดความดันโลหิตค่าบน-ล่าง และอัตราการเต้นของหัวใจ มีหลายรุ่น หลายแบบ สนใจรุ่นที่ไม่มีแสดงในเวปไซด์ติดต่อสอบถามได้หลายช่องทาง   เพิ่มเติม

ใบอนุญาติโฆษณาเครื่องมือแพทย์เลขที่ ฆพ.1735/2566

BPM cover1 เครื่องวัดความดันโลหิต

 

   #BPM

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่นต่างๆ

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น YE670A

BPM YE670A YE670D 150x150 เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น YE670D

BPM YE670A YE670D 150x150 เครื่องวัดความดันโลหิต

 

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น YE680E

BPM YE680A 1 150x150 เครื่องวัดความดันโลหิต

 ฺBPMcaution

คำเตือน/ข้อควรระวัง เครื่องวัดความดันโลหิต

– ห้ามวัดภายใน 1 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร สูบบุหรี่ ดื่มไวน์หรือกาแฟ หรือชา

– ห้ามวัดขณะยืน เดิน หรือกดร่างกาย

– ห้ามวัดหลังจากเล่นกีฬาหรืออาบน้า

 – ห้ามพูด ขยับ เขย่าแขน หรืองอนิ้วขณะวัด

– ห้ามวางเครื่องและอุปกรณ์เสริมในอุณหภูมิสูง ความชื้น ฝุ่นละออง หรือแสงแดด

– ห้ามใช้การวัดในยานพาหนะที่กาลังเคลื่อนที่

– ห้ามวัดอย่างต่อเนื่อง (ควรเผื่อเวลาไว้ 5 นาทีหรือมากกว่าระหว่างการวัดสองครั้ง)

– ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

caution small2 1 300x31 เครื่องวัดความดันโลหิต