เครื่องวัดความดันโลหิต ฺBlood Pressure Monitor วัดความดันโลหิตค่าบน-ล่าง และอัตราการเต้นของหัวใจ มีหลายรุ่น หลายแบบ สนใจรุ่นที่ไม่มีแสดงในเวปไซด์ติดต่อสอบถามได้หลายช่องทาง   เพิ่มเติม

ใบอนุญาติโฆษณาเครื่องมือแพทย์เลขที่ ฆพ.1735/2566

BPM cover1 เครื่องวัดความดันโลหิต

 

   #BPM

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่นต่างๆ

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น YE670A

BPM YE670A YE670D 150x150 เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น YE670D

BPM YE670A YE670D 150x150 เครื่องวัดความดันโลหิต

 

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น YE680E

BPM YE680A 1 150x150 เครื่องวัดความดันโลหิต

caution small2 1 300x31 เครื่องวัดความดันโลหิต