เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว  (Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter )

อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด  (Oxygen Saturation)   รวมทั้งยังสามารถใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วย   ใช้งานโดยการหนีบที่บริเวณปลายนิ้วของผู้ใช้งาน  เพิ่มเติม 

ฆพ.1735/2566  

oximeter cover 450x120 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว

 

 

รายการสินค้าพร้อมราคา

  • รายละเอียดเครือ่งดูดเสมหะ  คลิกที่รูป
  • สอบถามได้หลายช่องทาง โทร 022828342,0840887176,line :@gertex,email:gertexthailand@gmail.com
  • กรุงเทพและปริมณฑลไม่คิดค่าส่ง ต่างจังหวัดค่าส่งตามจริง
  • รายการที่ไม่แสดงราคา ขาดสต็อกชั่วคราว

   #oximeter

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว  (Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter )

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น JUMPER JPD-500D

oximeterJPD 500D 1 150x150 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C29

oximeterMD300C29 1 150x150 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1

oximeterMD300C1 1 150x150 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร  คำเตือน/ข้อควรระวัง

– ห้ามใช้ในบริเวณที่มีการใช้ MRI หรือ CT และอาจได้รับผลกระทบจากเครื่องศัลยกรรมไฟฟ้า (ESU)

– ใช้เพื่อประกอบการประเมินผู้ป่วยเท่านั้น ต้องใช้วิธีการประเมินอื่น ๆ และการสังเกตร่วมด้วย

– ห้ามใช้ในบริเวณที่มีการระเบิด

-อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

gertex2 1 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว