เครื่องพ่นยา-Nebulizer เครื่องเปลี่ยนยาเหลวให้เป็นไอ-หมอก เพื่อให้คนไข้สูดเข้าทางจมูก หรือ ปาก รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องพ่นยา-Nebulizer

เครื่องพ่นยา-Nebulizer

   #Nebulizer

เครื่องพ่นยา-Nebulizer

เครื่องพ่นยา

คือเครื่องมือที่เปลี่ยนยาเหลวให้เป็นไอหมอกเ่พื่่่อที่จะทำให้ยาเข้าปอดและหลอดลมได้โดยง่่าย โดยยาสามารถผ่านทางปากและจมูก(ใช้พ่นยาโดยตรง) ช่วยให้คนที่ใช้หายใจสดวก สำหรับผู้ป่วยที่เป็น หอบ, หืด ,หวัด และผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคแต่ไม่สามารถรับยาทางฉีดหรือทานได้

เครืองพ่นยา รุ่น -9340 

 

เครื่องพ่นยา-Nebulizer
เครืองพ่นยา รุ่น 403AInebulizer-403A1 เครืองพ่นยา รุ่น 403AI

  • ระบบ Aerosol Compressor Nebulizer System
  • ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
  • อัตราการพ่นสูงสุด ≥ 0.1 มล./นาที
  • แรงอัดอากาศสูงสุด ≥ 0.15 MPa
  • เพิ่มเติม
เครืองพ่นยา รุ่น -9340nebulizer-KN9340 เครืองพ่นยา รุ่น -9340

  • ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
  • อัตราการพ่นยา 0.2 มิลลิลิตร/นาที
  • ความดันคอมเพรสเซอร์ 30-36 Psi
  • เพิ่มเติม

 

 

 

 

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

gertexmedical.com:รถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องวัดความดัน ฯลฯ