สารบัญ คลิกดูรายละเอียด

บทความสุขภาพ และ สาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์  บทความเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น บทความเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ บทความเกี่ยวกับโรคต่างๆ บทความ

บทความสุขภาพ

topic cover 300x188 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

     บทความเพื่อสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์#topic

  บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

บทความสุขภาพ

  
hospitalinhome1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เครื่องมือแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ป่วยในบ้าน
5equib4lder 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
5อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูงวัย
health check 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
การตรวจร่างกาย
HEALTH check up 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
การตรวจสุขภาพ5รายการ
4elder 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
7 โรคพึงระวังในผู้สูงวัย
alam for health 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
สัญญาณเตือนภัยสุขภาพ
bone damage1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
โรคข้อเสื่อม
hipOA 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
โรคข้อสะโพกเสื่อม
KneeOA 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ข้อเข่าเสื่อม
elderOA บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุและการดูแล
yes no9forKneeOA 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ข้อควรปฎิบัติและไม่ควรปฎิบัติสำหรับคนเข่าเสื่อม
OSTEOPOROSIS1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
โรคกระดูกพรุน
healthbone1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เติมเต็มให้กระดูก
7processwashhand 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
7ขั้นตอนวิธีล้างมือให้สะอาด
smartPHONEmixedEFFECT1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
สมาร์ทโฟน อันตรายจากการใช้ที่แฝงอยู่
smartPHONE11 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
สายด่วนฉุกเฉิน
thermometer topic 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เมื่อลูกตัวร้อนเป็นไข้
hot cold บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ประคบร้อนประคบเย็น ทางเลือกการรักษาที่คนยังสับสน
body 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
การดูแลร่างกายเปรียบร่างกายเหมือนรถ ต้องมีการดูแลให้ถูกวิธี
marriege cake 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
การเตรียมตัวสำหรับหนุ่มสาวก่อนตัดสินใจแต่งงาน
no smoking 2 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รักชีวิต-คิดเลิกบุหรี่
reasonELDER1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต่างของความแก
mixtab 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับยาเม็ด
healthQuestion 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
healthQuestion คำถามสุขภาพ
covidall 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
6วิธีห่างไกลCOVID-19
vaccination 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
pimsaen 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
พิมเสนน้ำ ของชำร่วยงานศพแนะนำ
5MedicalEquibment 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
vaccination1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์3item2 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ATKall 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

บทความโรคหัวใจและหลอดเลือด

  
p bpm topic2 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ภาพแสดงวิธีวัดความดันที่ถูกต้องด้วย เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ
cardiovasculardisease2 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
โรคหัวใจและหลอดเลือด
food lipid 150x125 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ควบคุมไขมันร้ายสาเหตุหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด
Untitled 1 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
FAST-stroke อาการเตือน stroke- ช่วงเวลา 270 นาทีที่ต้องรีบรักษา
hypotension drug1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
การใช้ยาลดความดันโลหิตสูง
bloodpressure1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เลือก เครื่องวัดความดัน อย่างไรให้เหมาะสำหรับผู้สูงวัย

บทความเกี่ยวกับเบาหวาน

  
notify diabetes symtomS 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เบาหวาน โรคเรื้อรังที่ต้องใส่ใจ
diabetic exercise บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ท่าบริหารเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
mixed foot care 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
การดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

บทความเกี่ยวกับรถเข็น

บทความหมวดรถเข็นผู้ป่วย 
choosewheelchair 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เลือกรถเข็นคนไข้
donate wheelchair 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นคนไข้เพื่อการบริจาค
wheelchair carry 1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
7วิธีเข็นรถเข็น
FS800L 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
วิธีกาง-เก็บรถเข็นเดินทางพับได้ FS800L
wheelchairdifference 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ข้อแตกต่างรถเข็นคนป่วย
wheelchair electricwheelchair 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นคนไข้-รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า
wheelchair 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นคนไข้พับได้-รถเข็นคนไข้พับเก็บได้
Wheel บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ล้อยางตัน-ล้อยางลม
รถเข็ฯล้อใหญ๋ เล๊ก 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นล้อใหญ๋-รถเข็นล้อเล๊ก
measureWheel1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
การวัดล้อของรถเข็นคนป่วย
toiletforelder 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ที่นั่งถ่ายคนสูงวัย
หมดปัญหาGB 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นเดินทางตอบโจทย์
commodechair 1 1 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
วีดีโอ แสดงวิธใช้เก้าอี้นั่งถ้่าย
wheelchair4brokenleg 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นคนไข้ที่งอขาไม่ได้
questionWheelchair 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นคนไข้-คำถามต่างๆเกี่ยวกับรถเข็นผู้ป่วย

สถานที่แนะนำผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยว

สถานที่แนะนำพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว 
travellwheelchair 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว
nasatthacover 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ณ สัทธา
Bang Pa incover 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
พระราชวังบางปะอิน
khaoNgoo10 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
อุทยานหินเขางู
phanikungCover 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ป่าในกรุง
5WATrecommen 600x600 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
5วัดแนะนำ รถเข็นเดินทางเที่ยวน่าน
covernan 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
จังหวัดน่าน
uthai 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
จังหวัดอุทัยธานี
taksin บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
saraburi บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
จังหวัดสระบุรี
tumkaowong kanmagood 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ถ้ำเขาวง-แก่นมะกรูด
puthachai2 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
วัดพระพุทธฉาย สระบุรี
phraphutthabat 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
วัดพระพุทธบาทสระบุรี
5saraburiplace 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
5วัดแนะนำจังหวัดสระบุรี
watthumv10 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
วัดถ้ำโพธิสัตว์ จ.สระบุรี
wheelchairtourChompoopuntip 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ชมพูพันธ์ทิพย์-กำแพงแสน
nangleing 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ตลาด100ปีนางเลิ้ง
chiengkan 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เชียงคาน ภูทอก จังหวัดเลย
baodaeng 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี อุดรธานี
อุดร หนองคาย 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นเดินทางเที่ยวอุดร-หนองคาย แผนที่
3placePISANULOKE3 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
3ศาสนสถานแห่งพิษณุโลก
doiinthanon 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์
MAE MAOH1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
กฟผ.เเม่เมาะ จังหวัดลำปาง
sukothai 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
กำแพงเพชร-สุโขทัย
ancient travellwhellchair 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เเมืองโบราณ
9วัดแนะนำ21 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
9วัดแนะนำสำหรับผู้ใช้รถเข็นเดินทาง
TOUR WHEELCHAIR13 1 150x128 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
โครงการหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
taksin บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
watjun pratas 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์และวัดพระธาตุแม่เย็น
watbanrai2 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
วัดบ้านไร่
WANGVIENG panolama 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
อุดร-วังเวียง-เวียงจันทร์
Hubei Museum1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย
Guiyuan Temple Wuhan Hubei3 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
วัดกุยหยวนซื่อ เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
Hubei Museum1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย
chewcho1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เมืองจิวโจว
TAJueHu 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
อุทยานต้าจิ๋วหู มณฑลหูเป่ย จีน
JAPAN FUKUOKA1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
FUKUOKA ญี่ปุ่น
italymap 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
อิตตาลี่
italy vatican1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
นครวาติกัน
Italy Pompeii12 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ปอมเปอิ
turkey 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ประเทศตุรกี
germany checko บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เยอรมัน เชคโกสโลวาเกีย
olympic stadium6 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
สนามกีฬาโอลิมปิค มิวนิค 1972
summerpalace1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก

บทความไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์

บทความไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์ 
stick for tour 1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยว
foldabe stick 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ไม้เท้าพับได้ (วีดีโอ)
crushstick บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
การใช้ไม้เท้าสวมแขน (วีดีโอ)
ไม้เท้าบริจาค 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ไม้เท้าบริจาค
walkerinstructure 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
วิธีใช้ วอล์คเกอร์พับเก็บได้
watkeeleewong5 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ถือไม้เท้าพับได้เที่ยววัดคีรีวงศ์

บทความถุงน่องสำหรับผู้มีภาวะเส้นเลือดอุดตัน

บทความเกี่ยวกับถุงน่องสำหรับผู้มีภาวะเส้นเลือดอุดตัน
 
compression29 20 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
walk sit 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
legveinC3 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ขาบวม
travelstocking1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ภาวะหลอดเลือดอุดตันจากการเดินทาง
Jobst matternity4 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ภาวะเส้นเลือดขอดกับการตั้งครรภ์
swelling ankle1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ภาวะข้อเท้าบวม
compressive stocking3 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ถุงน่องสำหรับผู้มีภาวะเส้นเลือดขอด
jobstmeasure 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
วิธีวัดขนาดถุงน่องเส้นเลือดขอด
5symtom 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
5 อาการเตือนเส้นเลือดขอด
varicoseVein 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เส้นเลือดขอด
jobst ulcercare 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ถุงน่องจ๊อปสำหรับผู้มีแผลที่ขา
DVT 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ควร-ไม่ควรสำหรับหลอดเลือดดำบกพร่อง
LEG DVT 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
หลอดเลือดดำขาบกพร่อง
varicoseVein 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เส้นเลือดขอด
questionjobst 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ถุงน่องเส้นเลือดขอด-คำถาม ต่างๆเกี่ยวกับการใช้ การเลือก และอื่นๆขอ
งถุงน่องเส้นเลือดขอด
symtomvaricosevein 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
อาการเตือนเส้นเลือดขอด
varicose vein7 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
8วิธีช่วยบำบัดภาวะเส้นเลือดขอด
cover4Gallerygr. 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เกี่ยวกับ ถุงน่องสำหรับเส้นเลือดขอด
spiderveinsf1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เส้นเลือดดำฝอย (Spider veins)

บทความหมวดเตียงและอุปกรณ์เสริม

บทความหมวดเตียงและอุปกรณ์เสริม 
bed 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก ความแตกต่าง
air bed 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ที่นอนลมแบบลอน และ ที่นอนลมแบบรังผึ้ง ข้อแตกต่าง
bedsore stage1 41 1 150x107 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
แผลกดทับ ระยะ 1-4

บทความ ออกซิเจน เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน

บทความ ออกซิเจน เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 
Oxygen 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน
O2 300x217 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
oxygen ออกซิเจน

บทความเรื่องเครื่องชั่งน้ำหนัก

บทความเครื่องชั่งน้ำหนัก 
Untitled 2 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ดัชนีมวลกาย-ประโยชน์ที่ได้จากการแปลค่า
menuWeighapparatus บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-หน่วยชั่งและวัด
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง

 

​บทคัดย่อบทความ

เครื่องมือแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ป่วยในบ้าน

hospitalinhome1 1 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ป่วยในบ้าน    

  การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในบ้านต้องให้การเอาใจใส่ค่อนข้างสูง เพื่อให้อาการดีขึ้นหรือไม่เลวร้ายลงถึงขั้นต้องให้การรักษาในโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ป่วยในบ้าน ที่ควรจัดหาไว้ในบ้านมีหลายรายการ เช่น เตียงผู้ป่วย           เพิ่มเติม

บทความสุขภาพ  รถเข็นผู้ป่วย เก้าอี้

รถเข็นผู้ป่วย-รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาค

  • donate wheelchair 300x300 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นผู้ป่วย-รถเข็นผู้สูงวัย อีกทางเรื่องของการบริจาค    

 ทำไมรถเข็นคนไข้ถึงเป็นอีกทางเลือกของการบริจาค

 สถานที่ที่บริจาค

               บทความ

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวตลาดนางเลิ้ง

Nangleing tille บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวตลาดนางเลิ้ง    

       ตลาดบกแห่งแรกของไทยมีอายุกว่า 100 ปี แหล่งรวมอาหารโบราณ อร่อย การเดินทางสะดวก

       บทความ

รถเข็นเดินทาง-5ที่แนะนำพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวสระบุรี

5saraburiplace 300x300 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ รถเข็นเดินทาง-5ที่แนะนำพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวสระบุรี    

 ที่ที่ควรพาผู้สูงวัยเที่ยวเมื่อมาเยือนสระบุรีช่วงสงกรานต์

                บทความ

วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ 

wheelchair carry 1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ     

  เช่น เข็นรถเข็นบนพื้นราบ เช็นบนพื้อนขรุขระ เข็นรถเข็นคนไข้ขึ้นบันได 

              บทความ

5 อุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้สูงวัย

5equib4lder 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ 5 อุปกรณ์การแพทย์
สำหรับผู้สูงวัย
 เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้สูงวัย เช่น ไม้เท้า  เพิมเติม

ข้อแตกต่างรถเข็นคนป่วย

wheelchaircover บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ข้อแตกต่างรถเข็นคนป่วย
  ในแง่ต่างๆ เข่น รถเข็นคนไข้ล้อใหญ่-ล้อเล๊ก รถเข็นพับได้และพับเก็บได้      รถเข็นคนไข้บังคับมือ 
2 รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า -รถเข็นคนป่วย ล้อใหญ่-ล้อเล็ก 
3 ข้อแตกต่างระหว่างรถเข็นล้อยางตัน-ล้อยางลม
4 ข้อแตกต่างระหว่าง รถเข็นคนไข้พับได้ และรถเข็นคนไข้พับเก็บได้

การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้

measureWheel1 225x300 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้

    บทความกล่าวถึงวิธีวัดขนาดล้อรถเข็นผู้ป่วย เพื่อหาซื้อยางอะไหล่ให้ถูกขนาด

 บทความ

เลือก รถเข็นคนไข้ อย่างไรจึงจะเหมาะ 

cover wheelchair 1 300x103 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์    

cover wheelchair 1 300x103 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

เลือก รถเข็นคนไข้ อย่างไรจึงจะเหมาะ     

   การเลือกรถเข็นเพื่อให้เหมาะกับ การใช้งาน น้ำหนักตัวผู้นั่ง ราคา 

              บทความ

รถเข็นเดินทาง วิธีใช้

 FS800L 1 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

รถเข็นเดินทาง วิธีใช้

วีดีโอแสดงวิธีกางเก็บรถเข็นเดินทาง พร้อมบทสรุปวีธีใช้ 

               วีดีโอ

การเลือกรถเข็นเดินทาง

 

choose wheelchair mixed 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

การเลือกรถเข็นเดินทาง    

         ควรเลือกรถเข็นน้ำหนักเบา นอกจากนี้ต้องดูคุณสมบัติให้เหมาะกับคนนั่ง เพิ่มเติม

รถเข็นเดินทาง FS800L วิธีกางเก็บ

FS800L 1 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ รถเข็นเดินทาง FS800L วิธีกางเก็บ    

          วีดีโอแสดงวิธีกาง เก็บ รถเข็นเดินทาง FS800L ซึ่งมีวิธีใกล้เคียงกับรถเข็นเดินทางส่วนใหญ่ วีดีโอ

 

เก้าอี้นั่งถ่ายพับเก็บได้ -วีดีโอ

commodechair 1 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เก้าอี้นั่งถ่ายพับเก็บได้ -วีดีโอ    

วิธีใช้เก้าอี้นั่งถ่ายพับเก็บได้ เหมาะสำหรับเดินทาง และสามารถใช้เป็นเก้าอี้อาบน้ำได้

  วีดีโอ

บทความสุขภาพ เตียงคนไข้และอุปกรณ์ร่วม

ความแตกต่าง เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก

bed mixed 1 150x57 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ความแตกต่างเตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า,เตียงผู้ป่วย1-5ไก 
ความแตกต่าง เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก    

 การเลื่อกเตียงผู้ป่วย หลายท่านสับสนระหว่าง เตียง1-5ไกว่าต่างกันอย่างไร 
เพิ่มเติม

ข้อแตกต่างระหว่ง ที่นอนลมแบบลอน-ที่นอนลมแบบรังผึ้ง
airbed mix 1 150x116 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ข้อแตกต่างระหว่ง ที่นอนลมแบบลอน-ที่นอนลมแบบรังผึ้ง    

       บทความ

แผลกดทับ

bedsore stage1 41 1 150x107 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ แผลกดทับ    

     พบได้บ่อยในผู้ป่วยติดเตียง กล่าวถึง ระดับแผล ตำแหน่งแผล การดูแล

            บทความเพิ่มเติม

7ขั้นตอนวิธีล้างมือให้สะอาด

ล้างมือ2 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ 7ขั้นตอนวิธีล้างมือให้สะอาด    

     การล้างมือให้ถูกวิธีด้วย 7 ขั้นตอน  บทความ

บทความสุขภาพ เครื่องชั่งน้ำหนัก

mixWEIGHTAPPARATUS1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ BMI ดัชนีมวลกาย    

        การคำนวณและการแปลผล

          บทความBMI

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-หน่วยชั่งและวัด

WEIGHTAPPARATUS บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-หน่วยชั่งและวัด

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง     วิธีใช้

วิธีชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง     วิธีใช้    

    เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-วิธีใช้

               บทความ

บทความสุขภาพ อุปกรณ์พยุงร่างกาย ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์

การใช้วอล์คเกอร์พับเก็บได้

walkerinstructure 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ การใช้วอล์คเกอร์พับเก็บได    

  วิธีใช้วอล์คเกอร์พับเก็บได้ อุปกรณ์ช่วยหัดเดินลูมิเนียมวอล์คเกอร (ALUMINIUM WALKER )

              บทความ

ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยว

 stick for tour 1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยว    

  ควรเลือกเป็นชนิดที่พับได้ น้ำหนักเบา 

            บทความ

ไม้เท้าพับได้ เหมาะสำหรับเดินทาง สามารถพับเก็บใส่กระเป๋าได้

foldabe stick 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ไม้เท้าพับได้ เหมาะสำหรับเดินทาง สามารถพับเก็บใส่กระเป๋าได้    

             วีดีโอ

การใช้ไม้เท้าสวมแขน – ไม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัย

ไม้้เท้าค้ำยัน FS933L1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ การใช้ไม้เท้าสวมแขน – ไม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัย    

  แสดงถึงการใช้ไม้เท้าสวมแขน 

              บทความ

ไม้เท้าอีกทางเลือกของการบริจาค

homeforaid5 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

ไม้เท้า
อีกทางเลือกของการบริจาค

    ไม้เท้าเป็นอีกทางเลือกของการบริจาค นอกเหนือจาก อาหาร ยา

            บทความ

บทความสุขภาพ ผ้ายืด ผ้ายืดพยุงร่างกาย ถุงน่องเส้นเลือดขอด

ภาวะหลอดเลือดอุดตันจากการเดินทาง

travelstocking1 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ อาการขาบวม หนักๆ ปวดขา เวลานั่งนานๆจากการเดินทาง มาจกาหลายสาเหตุ เช่น ประวัติครอบครัว มีวิธีป้องกัน เข่น ใส่ถุงน่องที่มีแรงรัด บทความ

ผลกระทบของ ภาวะเส้นเลือดขอดกับการตั้งครรภ์

Jobst matternity4 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ผลกระทบของ ภาวะเส้นเลือดขอดกับการตั้งครรภ์  วิธีการป้องกันและบรรเทาอาการ    

บทความเพิ่มเติม

 

การดูแลรักษาผ้ายืดพยุงร่างกาย และ ถุงน่อง

caution 1 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ การดูแลรักษาผ้ายืดพยุงร่างกาย และ ถุงน่อง    

       การดูแลที่ถูกวิธี เป็นการยืดอายุการใช้งาน 

          บทความเพิ่มเติม

หลอดเลือดดำขาบกพร่อง

stage of varicous vein3 150x132 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ หลอดเลือดดำขาบกพร่อง    

     เริ่มจาก เห็นเป็น เส้นเลือดขอด ขาบวม ผิวหนังเปลี่ยนสี เป็นแผล ลุกลามจนเป็นแผลเรื้อรัง

            บทความเพิ่มเติม

เส้นเลือดขอด-varicose vein

varicose vein2 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เส้นเลือดขอด-varicose vein    

       ลักษณะเส้นเลือดขอด อาการที่จะตามมากรณีไม่รักษา การรักษา

         บทความเพิ่มเติม

ลือกถุงน่องJobst สำหรับภาวะเส้นเลือดขอดอย่างไรจึงจะเหมาะ

เลือกถุงน่อง บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ลือกถุงน่องJobst สำหรับภาวะเส้นเลือดขอดอย่างไรจึงจะเหมาะ    

         บทความ

เลือกขนาดถุงน่องJobst

jobstmeasure 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เลือกขนาดถุงน่องJobst     

วัดขนาดขาให้ถูกต้อง

-เลือก size จากค่าที่วัดได้

          บทความ

วีดิโอจะแสดงถึงวิธีใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอดจ๊อปให้ง่ายขึ้น

jobst ultrasheer1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ วีดิโอจะแสดงถึงวิธีใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอดจ๊อปให้ง่ายขึ้น.    

        บทความและวีดีโอ

ถุงน่องjobstปลายปิด-เปิด

ถุงน่องJobstปลลายปิด-เปิด
jobst ultrasheer relief บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

เมื่อไรต้องใส่ Jobst ulcercare

jobst ulcer care บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เมื่อไรต้องใส่ Jobst ulcercare ถุงน่องเส้นเลือดขอดสำหรับผู้มีแผลที่ขา บทความ

หลอดเลือดดำขาบกพร่อง

LEG DVT บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ หลอดเลือดดำขาบกพร่อง    

บทความ

เข็มขัดพยุงหลัง เข็มขัดรัดหน้าท้อง BACK FIT

back fit youtube 1 150x128 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เข็มขัดพยุงหลัง เข็มขัดรัดหน้าท้อง BACK FIT    

   เข็มขัดพยุงหลัง เข็มขัดรัดหน้าท้อง BACK FIT ทำจากวัสดุชั้นดีไม่ร้อน มีที่รัดให้กระชับ 2 ชั้น มีเหล็กพยุงหลัง 4 เส้นป้องกันอาการปวดหลังหรือกล้ามเนี้ออักเสบ วีดีโอแสดงวิธีใส่เข็มขัดพยุงหลังให้ถูกวิธี 

             วีดีโอ

บทความสุขภาพ อื่นๆ

coo hot11 1 150x68 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ประคบร้อนประคบเย็น    

        บทความกล่าวถึงหลักกว้างๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้ การประคบร้อนหรือเย็นเพื่อบรรเทาอาการ

              บทความ

ออกซิเจน O2

O2 300x217 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ออกซิเจน O2    

        สำคัญต่อร่างกายอย่างไร และภาวะพร่องออกซิเจน

         บทความ

ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน

O21 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน    

              บทความ

การดูแลร่างกาย

body 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ การดูแลร่างกาย    

   การดูแลร่างกายเปรียบร่างกายเหมือนรถ ต้องมีการดูแลให้ถูกวิธี

             บทความ

             

การตรวจสุขภาพ 5 รายการ

HEALTH check up บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ การตรวจสุขภาพ 5 รายการ    

        ในแต่ละช่วงของอายุ จะมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายการ ตามสภาพร่างกายและความเสี่ยงของแต่ละวัยอายุ บทความกล่าวถึงการตรวจสุขภาพ 5 รายการ สำหรับแต่ละช่วงอายุ            บทความ

การตรวจร่างกาย

health check 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ การตรวจร่างกาย    

     การตรวจสุขภาพทางห้องปฎิบัติการ ทำให้สามารถพบโรคบางโรคตั้งแต่เริ่ม และสามารถรักษาได้ทันท่วงที

             บทความ

เมื่อลูกตัวร้อนเป็นไข้

thermometer topic 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เมื่อลูกตัวร้อนเป็นไข้    

      การปฎิบัติเมื่อลูกตัวร้อน การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

             บทความ

เบาหวาน โรคเรื้อรังที่ต้องใส่ใจ

notify diabetes symtom 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เบาหวาน โรคเรื้อรังที่ต้องใส่ใจ    

      เบาหวาน ลักษณะโรค ข้อปฎิบัติเมื่อเป็นเบาหวาน โรคแทรกซ้อน

             บทความ

ท่าบริหารเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

บริหารเท้า 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ท่าบริหารเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน    

      บริหารวันละอย่างน้อย 15 นาที เพื่อให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น 

         บทความ

การดูแลเท้าสำหรับผู้เป็นเบาหวาน

mixed foot care 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ การดูแลเท้าสำหรับผู้เป็นเบาหวาน    

        ควร-ไม่ควร 10 ประการ สำหรับการดูแลเท้า

             บทความ

 

 

ทำไมจึงต้องมีเครื่องตรวจน้ำตาลด้วยตัวเองไว้ที่บ้าน

INDEX BP GM PO2 TH 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ทำไมจึงต้องมีเครื่องตรวจน้ำตาลด้วยตัวเองไว้ที่บ้าน    

           บทความ

วิธีวัดความดันโลหิต-การแปรผล

p bpm topic2 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ วิธีวัดความดันโลหิต-การแปรผล    

      การวัดความดันที่ถูกวิธี และการแปลผลค่าที่ได้

             บทความ

ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง

hypotension drug1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ข้อควรและไม่ควรปฎิบัติ เมื่อต้องใช้ยาลดความดันโลหิตสูง    

      เช่น ทานยาตรงเวลา  ไม่บดยาเม็ดใหญ่ 

            บทความ

การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

Atherosclerosis step3 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด    

    ปัจจัยเสียงโรคหัวใจและหลอดเลือด การดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคหัวใจ

           บทความ

โรคหัวใจและหลอดเลือด

CHD1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ โรคหัวใจและหลอดเลือด    

     อาการ ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด

           บทความ

ควบคุมไขมันร้าย

cardiovasculardisease2 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ควบคุมไขมันร้าย    

      สาเหตุหนึ่งของโรคหัวใจคือไขมันในเลือดสูง  การเลือกอาหารเป็นส่ิ่งสำคัญในการป้องกันไม่ให้ไขมันในเลือดสูง

           บทความ

FAST-270นาทีชีวิต

fast1 207x300 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ FAST-270นาทีชีวิต    

       อาการเตือน stroke- ช่วงเวลา 270 นาทีที่ต้องรีบรักษา

             บทความ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบยาเม็ด

mixtab 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบยาเม็ด    

     ยาเม็ดในรูปแบบต่างๆ เช่น ยาเม็ด ยาแคปซูล

          บทความ

โรคข้อสะโพกเสื่อม

ข้อสโพก 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ โรคข้อสะโพกเสื่อม    

    สาเหตุ อาการ การรักษา

           รายละเอียดบทความ

 

โรคข้อเสื่อม

bone damage1 1 300x206 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ โรคข้อเสื่อม    

     เป็นความผิดปกติของข้อที่พบได้บ่อยเมื่อเข้าสู่วัยกลางคน บทความกล่าวถึงอาการ สาเหตุ การปฎิบัติตน 

           รายละเอียดบทความ

โรคกระดูกพรุน

OSTEOPOROSIS1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ โรคกระดูกพรุน    

       เกิดได้ตามวัย เนื่องจากกระดูกของเราจะมีการเสื่อมและสร้างใหม่ตลอดเวลา แต่เมื่ออายุมากขึ้นการสร้างจะน้อยลง การทำลายมากขึ้น รายละเอียด อาการ การป้องกัน 

         บทความ

ข้อเข่าเสื่อม

KneeOA บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ข้อเข่าเสื่อม    

    ปัจจัย อาการ การปฎิบัติตัวเมื่อเป็น 

       บทความ

ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุและการดูแล

elderOA1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุและการดูแล    

           ติดตาม

โรคกระดูกพรุน ควร-ไม่

ควร ไม่ควร สำหรับเข่าเสื่อม 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ โรคกระดูกพรุน ควร-ไม่ควร9ประการสำหรับคนเข่าเสื่อม    

      กล่าวถึงข้อควรปฎิบัติ และ ไม่ควรปฏิบัติ 9 ประการสำหรับคนเข่าเสื่อม

         รายละเอียดบทความ

เติมเต็มให้กระดูก

healthbone1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เติมเต็มให้กระดูก    

 

           บทความ

สัญญาณเตือนภัยสุขภาพ

alam for health 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ สัญญาณเตือนภัยสุขภาพ    

   ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เหมือนสัญญาณเตือนว่า ร่างกายเริ่มมีความผิดปกติอาจเกิดโรคร้ายต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันสูง เส้นเลือดอุดตัน 

          บทความเพิ่มเติม

สมาร์ทโฟน อันตรายจากการใช้ที่แฝงอยู่

smartPHONEmixedEFFECT1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ สมาร์ทโฟน อันตรายจากการใช้ที่แฝงอยู่    

        บทความเพิ่มเติม

7โรคพึงระวังในผู้สูงวัย

4elder 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ 7โรคพึงระวังในผู้สูงวัย    

         บทความเพิ่มเติม

โรคอุจจาระร่วง

dirrhea2 239x300 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ โรคอุจจาระร่วง    

       นิยาม วิธีป้องกัน

          บทความ

ท้องเสียจากโรต้าไวรัส

rotavirus 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ท้องเสียจากโรต้าไวรัส    

        

แบบทดสอบ-ภาวะพร่องฮอร์โมนชาย

question hormone1 1 150x135 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

 

รักชีวิต-คิดเลิกบุหรี่

no smoking 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ รักชีวิต-คิดเลิกบุหรี่
         
               บทความ

การเตรียมตัวก่อนแต่งงาน

marriege1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ การเตรียมตัวสำหรับหนุ่มสาวก่อนตัดสินใจแต่งงาน    

            บทความ

 

 

การพับผ้าขนหนูรูปกระต่าย

rabbit3 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ การพับผ้าขนหนูรูปกระต่าย    

              บทความ

การพับผ้าขนหนูดอกกุหลาบ

rose 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ การพับผ้าขนหนูดอกกุหลาบ     

 

           บทความ

การพับผ้าเช็ดหน้ารูปกระต่าย

rabbit 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ การพับผ้าเช็ดหน้ารูปกระต่าย    

 

            บทความ

ปัจจัยความแก่

reasonELDER1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต่างของความแก่     

           บทความ

 

ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย

ioilet bowl1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์    

 

ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย

 

           บทความ

เกล็ดความรู้สุขภาพ

healthtopic 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ กล็ดความรู้ประจำวันเรื่องสุขภาพ     

 

        บทความ

บทความเกี่ยวกับอาหารเสริม

19VITAMIN INDEX 1 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ บทความเกี่ยวกับอาหารเสริม    

 

           บทความ

สายด่วนฉุกเฉิน

smartPHONE11 1 300x291 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ สายด่วนฉุกเฉินที่ควรทราบ และจดไว้ในที่สังเกตุเห็นเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือต้องการปรึกษา    

             บทความ

ของขวัญวันแม่
formotherday บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์  ของขวัญวันแม่    

         

          เพิ่มเติม

 

สถานที่เที่ยว-ทำบุญแนะนำสำหรับผู้ใช้ไม้เท้า-รถเข็น

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยววันหยุด

 oxygen1 5 1 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์  พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็น เที่ยววันหยุด บทความ

ชมพูพันทิพย์-กำแพงแสน

 พาเที่ยวชมชมพู บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์  พาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยชมดอกชมพูพันทิพย์

โครงการหลวงดอยอ่างขาง

TOUR WHEELCHAIR04 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้ใูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยว โครงการหลวงดอยอ่างขาง

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวตากสินมหาราช

TOUR WHEELCHAIR29 1 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวตากสินมหาราช

อุทัยธานี

TOUR WHEELCHAIR41 1 300x107 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาญาติผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้สูงอายุพร้อมอุปกรณ์ช่วยเดินเที่ยววันหยุด-อุทัยธานี

สระบุรี

phraphutthabat5 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้สูงอายุเที่ยวสระบุรี

วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

watthumv10 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

วัดพระพุทธบาท

phraphutthabat5 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ วัดพระพุทธบาท สระบุรี

วัดพระพุทธบาท

puthachai16 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ วัดพระพุทธบาท

การพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยววันหยุด-วัดจันทร์และปาย

wheelchai watchun25 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ การพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยววันหยุด-วัดจันทร์และปาย

กฟผ.เเม่เมาะ จังหวัดลำปาง

MAE MAOH1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว กฟผ.เเม่เมาะ

โครงการเกษตรหลวงดอยอินทนนท์

ดอยอ่างขาง1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวโครงการเกษตรหลวงดอยอินทนนท์

ตุรกี

cover 1 199x300 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทาง ใช้ไม้เท้า เที่ยวตุรกี

นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวทะเลบัวแดง

baodaeng6 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวทะเลบัวแดง

รถเข็นเดินทาง-ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยวอิตาลี่

แผนที่อิตตาลี่ 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ รถเข็นเดินทาง-ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยวอิตาลี่

9วัดแนะนำสำหรับพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นทำบุญ

9วัดแนะนำ21 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ 9วัดแนะนำสำหรับพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นทำบุญ

กำแพงเพชร-สุโขทัย

มรดกโลก บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกำแพงเพชร-สุโขทัย บทความ

สักการะพระบรมศพ ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

ถวายบังคม13 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ สักการะพระบรมศพ ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท บทความ

อุดร-หนองคาย 

อุดร หนองคาย 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยวอุดร-หนองคาย บทความ

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ บทความ

เมืองโบราณ3 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ บทความ

เยอรมัน เชคโก

cover1 300x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเยอรมัน เชคโก บทความ

พาผูู้ใหญ่นั่งรถเข็น เที่ยวจังหวัดน่าน บทความ

covernan 1 300x69 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผูู้ใหญ่นั่งรถเข็น เที่ยวจังหวัดน่าน บทความ

วัดบ้านไร่ (วัดหลวงพ่อคูณ)

watbanrai1 1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

     

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นทำบุญ ณ. วัดบ้านไร่ (วัดหลวงพ่อคูณ)  บทความ

เชียงคาน จ.เลย

chiengkan32 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยว-ทำบุญ ณ.เชียงคาน จ.เลย  บทความ

FUKUOKA ญี่ปุ่น

JAPAN FUKUOKA 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้สูงวัยเที่ยวญี่ปุ่น FUKUOKA หนึ่งในเมืองที่หน้าเที่ยวของ ประเทศญี่ปุ่น บทความ

โครงการหลวงดอยอ่างขาง

TOUR WHEELCHAIR13 1 150x128 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยวโครงการหลวงดอยอ่างขาง บทความ

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  จังหวัดตาก

TOUR WHEELCHAIR29 1 150x120 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยวอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช บทความ

แปลงทิวลิป ลิลลี่ -ถ้ำเขาวงที่อุทัยธานี

TOUR WHEELCHAIR41 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยวแปลงทิวลิป ลิลลี่ -ถ้ำเขาวงที่อุทัยธานี บทความ

ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา-กังหันลมเขายายเที่ยง สระบุรี

wheelchair s22 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยวศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา-กังหันลมเขายายเที่ยง บทความ

คำถาม-คำตอบ  

คำสุขภาพทั่วไป

 healthQuestion 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์  คำถามตอบสุขภาพทั่วไป    

          บทความ

รถเข็นคนไข้  

questionWheelchair 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ คำถามคำตอบ รถเข็นคนไข้    

          บทความ

เครื่องชั่งน้ำหนัก

questionWeighapp 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ คำถามคำตอบ เครื่องชั่งน้ำหนัก    

           บทความ

ถุงน่องเส้นเลือดขอด

questionjobst 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ คำถามคำตอบ ถุงน่องเส้นเลือดขอด    

           บทความ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความ แบ่งตามสินค้า

อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้า -STICK วอล์คเกอร์-WALKER โรเลเตอร์-ROLATOR

hospitalinhome1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เครื่องมือแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
เครื่องมือแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ป่วยในบ้าน เช่น ไม้เท้า
เพิ่มเติม
stick4tour 1 106x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ไม้เท้าพับได้
ไม้เท้าเพื่อการท่องเที่ยว บทความ
stick for tour 1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยวคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่า ไม้เท้าใช้เฉพาะผู้สูงอายุ หรือคนที่มีปัญหาเรื่องการเดิน บทความนี้่ได้นำเสนอการใช้ไม้เท้าสำหรับคนทั่วไปเพื่อการท่องเที่ยว ” ไม้เท้าพับได้เพื่อการท่องเที่ยว “
เพิ่มเติม
foldabe stick 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์วิดีโอไม้เท้าพับได้
ไม้เท้าพับได้ เหมาะสำหรับเดินทาง สามารถพับเก็บใส่กระเป๋าได วิดีโอ

วิดีโอ
ไม้เท้าบริจาค 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ไม้เท้า อีกทางเลือกของการบริจาค บทความ
walkerinstructure 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์วิธีใช้วอล์คเกอร์พับเก็บได้ อุปกรณ์ช่วยหัดเดินลูมิเนียมวอล์คเกอร (ALUMINIUM WALKER ) บทความ
OSTEOPOROSIS1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ลักษณะการเสื่อมของกระดูกสันหลังตามอายุที่มากขึน
โรคกระดูกเสื่อม โรคกระดูกพรุน เกิดได้ตามวัย ทำให้กระดูกบางลงเรื่อยๆ ทำให้กระดูกหักได้ง่าย เพิ่มเติม
bone damage1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
yes no9forKneeOA 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ควร-ไม่ควร9ประการสำหรับคนเข่าเสื่อม
กล่าวถึงข้อควรปฎิบัติและไม่ควรปฎิบัติสำหรับคนข้อเข่าเสื่อม เพือชลออาการและความปวด เช่น ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนเกินไป ไม่ควรนั่งยองๆ ออกกำลังการบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่า เพิ่มเติม
โรคข้อเสื่อม บทความเป็นความผิดปกติของข้อที่พบได้บ่อยเมื่อเข้าสู่วัยกลางคน และพบได้เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆ พบบ่อยในตำแน่งต่างๆที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น ข้อเข่า เพิ่มเติม

เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

hospitalinhome1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในบ้านต้องให้การเอาใจใส่ค่อนข้างสูง เพื่อให้อาการดีขึ้นหรือไม่เลวร้ายลงถึงขั้นต้องให้การรักษาในโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ป่วยในบ้าน ที่ควรจัดหาไว้ในบ้านมีหลายรายการ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เพิ่มเติม
O2 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
สาเหตุภาวะพร่องออกซิเจน
ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน
สาเหตุหลายประการ เช่น อยู่บริเวณสูงจากระดับน้ำทะเลมากๆ สูบบุหรี่มานาน และอีกหลายสาเหตุ อาการการขาดออกซิเจน เช่น ปวดเมื่อย ซึมเศร้า กระสับกระส่าย
เพิ่มเติม
O2concentrator 1 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์บทความเกี่ยวกับ
-เครื่องผลิตออกซิเจนคือ
–ข้อควรระวัง
–สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมขณะใช้งาน
-ปัญหาและการแก้ไข
บทความ
oxygen 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ออกซิเจนและภาวะพร่องออกซิเจน
ออกซิเจน คือ

ภาวะและอาการ

เพิ่มเติม

ถุงน่องสำหรับผู้มีภาวะเส้นเลือดขอด

บทความเกี่ยวกับถุงน่องสำหรับผู้มีภาวะเส้นเลือดอุดตัน
 
compression29 20 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
walk sit 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
legveinC3 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ขาบวม
travelstocking1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ภาวะหลอดเลือดอุดตันจากการเดินทาง
Jobst matternity4 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ภาวะเส้นเลือดขอดกับการตั้งครรภ์
swelling ankle1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ภาวะข้อเท้าบวม
compressive stocking3 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ถุงน่องสำหรับผู้มีภาวะเส้นเลือดขอด
jobstmeasure 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
วิธีวัดขนาดถุงน่องเส้นเลือดขอด
5symtom 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
5 อาการเตือนเส้นเลือดขอด
varicoseVein 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เส้นเลือดขอด
jobst ulcercare 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ถุงน่องจ๊อปสำหรับผู้มีแผลที่ขา
DVT 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ควร-ไม่ควรสำหรับหลอดเลือดดำบกพร่อง
LEG DVT 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
หลอดเลือดดำขาบกพร่อง
varicoseVein 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เส้นเลือดขอด
questionjobst 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ถุงน่องเส้นเลือดขอด-คำถาม ต่างๆเกี่ยวกับการใช้ การเลือก และอื่นๆขอ
งถุงน่องเส้นเลือดขอด
symtomvaricosevein 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
อาการเตือนเส้นเลือดขอด
varicose vein7 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
8วิธีช่วยบำบัดภาวะเส้นเลือดขอด
cover4Gallerygr. 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เกี่ยวกับ ถุงน่องสำหรับเส้นเลือดขอด
spiderveinsf1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เส้นเลือดดำฝอย (Spider veins)
บทความหมวดรถเข็นผู้ป่วย 
choosewheelchair 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เลือกรถเข็นคนไข้
donate wheelchair 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นคนไข้เพื่อการบริจาค
wheelchair carry 1 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
7วิธีเข็นรถเข็น
FS800L 1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
วิธีกาง-เก็บรถเข็นเดินทางพับได้ FS800L
wheelchairdifference 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ข้อแตกต่างรถเข็นคนป่วย
wheelchair electricwheelchair 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นคนไข้-รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า
wheelchair 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นคนไข้พับได้-รถเข็นคนไข้พับเก็บได้
Wheel บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ล้อยางตัน-ล้อยางลม
รถเข็ฯล้อใหญ๋ เล๊ก 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นล้อใหญ๋-รถเข็นล้อเล๊ก
measureWheel1 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
การวัดล้อของรถเข็นคนป่วย
toiletforelder 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ที่นั่งถ่ายคนสูงวัย
หมดปัญหาGB 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นเดินทางตอบโจทย์
commodechair 1 1 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
วีดีโอ แสดงวิธใช้เก้าอี้นั่งถ้่าย
wheelchair4brokenleg 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นคนไข้ที่งอขาไม่ได้
questionWheelchair 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นคนไข้-คำถามต่างๆเกี่ยวกับรถเข็นผู้ป่วย

บทความเครื่องชั่งน้ำหนัก

บทความเครื่องชั่งน้ำหนัก 
Untitled 2 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
ดัชนีมวลกาย-ประโยชน์ที่ได้จากการแปลค่า
menuWeighapparatus บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-หน่วยชั่งและวัด
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 150x150 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง

 

gertex instrument 1 บทความสุขภาพ และสาระเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.