อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่-เคลื่อนไหว รถเข็นผู้ป่วย,รถเข็นผู้สูงวัย, วอล์คเกอร์, โรเลเตอร์  มีให้เลือกหลายแบบ หลายขนาด เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไข้  ผู้สูงวัย เพิ่มเติม

Wheeled walker Rollator cover 450x198 อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

    #mobilityaids

อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่-เคลื่อนไหว

    wheelchair

รถเข็นผู้ป่วย

รถเข็นผู้ป่วย H030C 

wheelchair Y H030C 150x150 อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

รถเข็นนั่งถ่าย JUMAO W36 

Functional wheelchair JM w36 foodtray commode 150x150 อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

รถเข็นผู้ป่วยมีที่วางขาและเท้า JUMAO

JM W28 อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

 

รถเข็นผู้ป่วยเดินทาง W54 

Transport Wheelchair JM W54 New อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

 

รถเข็นผู้ป่วย W40A

Manual wheelchair JM W40A present อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว  

 

รถเข็นผู้ป่วยขนาดใหญ่ W50A

JM w50 อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว   

 

รถเข็นรุ่นอื่นๆ

    -รถเข็น FS804LABJ       น้ำหนักรถเข็น 7.42 กิโลกรัม  64-2-3-2-0008757

    -รถเข็น FS863L             น้ำหนักรถเข็น 12 กิโลกรัม  64-2-3-2-0008757

    -รถเข็น FS908L             น้ำหนักรถเข็น 13.2 กิโลกรัม  64-2-3-2-0008757

    -รถเข็น FS809               น้ำหนักรถเข็น 16.7 กิโลกรัม  64-2-3-2-0008755

    -รถเข็น FS903               น้ำหนักรถเข็น 17.4 กิโลกรัม  64-2-3-2-0008755

    -รถเข็น FS957L             น้ำหนักรถเข็น 17.9 กิโลกรัม  64-2-3-2-0008757

    -รถเข็นเอนนอนนั่งถ่าย FS609GCJ      น้ำหนักรถเข็น 25.6 กิโลกรัม  65-2-3-2-0002921

  commode

รถเข็นนั่งถ่ายและเก้าอี้นั่งถ่าย

เก้าอี้นั่งถ่าย JM894-PD

Folding commode chair อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

 

รถเข็นนั่งถ่าย FS609 

FS609 อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

 

รถเข็นนั่งถ่ายและเก้าอี้นั่งถ่ายรุ่นอื่นๆ

 -เก้าอี้นั่งถ่าย FS893L  น้ำหนักเก้าอี้นั่งถ่าย 5.3 กิโลกรัม   65-2-3-2-0002925

-เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L   น้ำหนักเก้าอี้นั่งถ่าย 3.5 กิโลกรัม  65-2-3-2-0002925

 bathchair

เก้าอี้อาบน้ำ

เก้าอี้อาบน้ำ FS798L 

FS798L อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

   walker-rolator

วอล์คเกอร์, โรเลเตอร์

วอล์คเกอร์ JM0913L ( WALKER JM913L )

walker 913L 1 อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

 โรเลเตอร์-รถเข็นช่วยเดิน JM0403 

Rolator JM0403 e1703122459188 อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์รุ่นอื่นๆ

 -โรเลเตอร์  FS965LH     
          อุปกรณ์ช่วยเดิน   ตัวรถปรับความสูงได้ ระหว่าง 78-90 ซม.   น้ำหนักโรเลเตอร์ 7.4 กก.  65-2-3-2-0002893

-วอล์คเกอร์ พับได้  FS913L   
          อุปกรณ์ช่วยหัดเดิน   พับเก็บได้   ปรับความสูงได้ ระหว่าง 78-96 ซม.   น้ำหนักวอล์คเกอร์ 2.4กก. 65-2-3-2-0002885

 -วอล์คเกอร์ พับได้  FS919L  
          อุปกรณ์ช่วยหัดดิน   พับเก็บได้   ปรับความสูงได้ ระหว่าง 78-96 ซม.  น้ำหนักวอล์คเกอร์ 2.4กก.  65-2-3-2-0002885