เทอร์โมมิเตอร์JPD-FR200

  เทอร์โมมิเตอร์JPD-FR200  เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด วัดอุณหภูมิซโดยไม่ต้องสัมผัส   เพิ่มเติม         #jpdfr200 เทอร์โมมิเตอร์JPD-FR200            เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด โดยไม่ต้องสัมผัส สามารถเลือกโหมด วัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม และสิ่งของ คุณลักษณะทางเทคนิค            ช่วงการวัด อุณหภูมิที่หน้าผาก 39-42.2 °C  ความคลาดเคลื่อน  +0.3 °C           … Continued

เทอร์โมมิเตอร์JPD-FR100

posted in: product-thermometer | 0

  เทอร์โมมิเตอร์JPD-FR100             เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด โดยสามารถวัดได้ 2 โหมด ทั้งบริเวณหน้าฝากและที่หู แสดงผลใน1วินาที  เพิ่มเติม   JPD-FR100 เทอร์โมมิเตอร์JPD-FR100 +                       เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด โดยสามารถวัดได้ 2 โหมด ทั้งบริเวณหน้าฝากและที่หู คุณลักษณะทางเทคนิค           … Continued