เตียงผู้ป่วยมือหมุน 3 ไก ราวสไลด์ SK-CD1 (A3K )
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไก ราวสไลด์ SKD-A (A6K)
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไก ราวสไลด์ SKD-A (A6K)  ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1935/2566 เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไก ราวสไลด์ SKD-A (A6K)  ปรับยกส่วนหลัง ปรับงอเข่า และปรับสูง-ต่ำได้ รับน้ำหนักคนป่วยได้สูงสุด 200 กก. ขนาดเตียงผู้ป่วย ยาว 2110*กว้าง 960* สูง 400-710 mm (ปรับความสูงได้) เพิ่มเติม ปรับสูง-ต่ำ ปรับงอเข่า (Knee-rest Adjustment) และ ปรับยกส่วนหลัง (Back- rest Adjustment)  ได้
ฟังชั่นปรับสูง-ต่ำได้ ฟังชั่นปรับงอเข่าได้ ฟังชั่นปรับยกส่วนหลังได้
    ปรับ สูง-ต่ำ 400-710 mm     ปรับงอเข่า 0-35◦(±10◦)     ปรับงอเข่า 0-35◦(±10◦) รับน้ำหนักคนป่วยได้สูงสุด 200 กก.  ขนาดเตียงผู้ป่วย ยาว 2110*กว้าง 960* สูง 400-710 mm คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
฿23,000.00 Add to cart