เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น JUMPER JPD-500D
เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น JUMPER JPD-500D

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น JUMPER JPD-500D  (Fingertip Pulse Oximeter JUMPER JDP-500D) อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation) รวมทั้งยังสามารถใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วย   ใช้งานโดยการหนีบที่บริเวณปลายนิ้วของผู้ใช้งาน แสดงผล6รูปแบบ พลิกได้ 4 ทิศทาง เพิ่มเติม

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น JUMPER JPD-500D  
Read more