เตียง2ไกมือหมุน GK211S -32 

เตียงมือหมุน 2 ฟังก์ชั่น GK211S-32  ปรับยกส่วนหลัง และปรับงอขาได้ รับน้ำหนักคนป่วยได้สูงสุด 175 กก.175 กก.เพิ่มเติม 

เตียง2ไกมือหมุน GK211S -32