GERTEXindex หน้าหลักของเวปไซด์ gertexhealthshop.com แสดงสินค้าในร้าน กิจกรรม บทความ ต่างๆ การติดต่อกับร้านเกอร์เท็คซ์

cropped gertexhospitalinhome 150x150 GERTEXindexitem 1 GERTEXindex

 

 

 

 

 

 

” Hospital in Home ”   เครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในบ้านที่มีผู้ป่วย เช่น รถเข็นู้ป่วย เตียงผู้ป่วย โต๊ะคร่อมเตียง ที่นอนลม นอกจากนี้  บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. ยังจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลและห้องพยาบาล เช่น เครื่องดูดเสมหะ เครื่องทำคลอด เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด

GERTEXindex หมวดสินค้าในร้าน

 

bed accessary150 150 1 GERTEXindexwheelchai walker rolator GERTEXindexoxygenconcentrator GERTEXindexsuction GERTEXindexNebulizer GERTEXindexoximeter GERTEXindexbpm 1 GERTEXindexBGM 1 GERTEXindexCPAP GERTEXindexweight app GERTEXindex

 

 

 

 

 

stanless GERTEXindex

elastic GERTEXindex

 

 

 

 

 

 

 

          บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก. #item

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องการจัดจำหน่ายสินค้าของ บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.

shoppingChannel1 150x150 GERTEXindex

         ช่องการจัดจำหน่ายของ มีทั้งหน้าร้าน และ เวปไซด์   

           –หน้าร้าน ตั้งอยู่ที่ 250 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กทม.10100 จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด ยา และ สินค้าเบ็ดเตล็ด

gertexร้าน 150x150 GERTEXindex

            -เวปไซด์ www.gertexhealthshop.com สินค้าที่จำหน่ายคือ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด สินค้าสุขภาพอื่นๆ

gertexweb 150x150 GERTEXindex

GERTEXindex กิจกรรมเกอร์เท็คซ์เมดิคอล

-DBD Verified ตั้งแต่ ปีคศ. 2016 เป็นต้นมา

dbd verified 1 GERTEXindex
**since 2016**

 

dbd verify 66 450x380 GERTEXindex
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2566
DBDverify64 450x380 GERTEXindex
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2564
DBD verify 2563 450x380 GERTEXindex
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2563
dbdverify2562 2563 450x380 GERTEXindex
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2562
DBDverify06 25611 450x380 GERTEXindex
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2561
dbdverify60 450x380 GERTEXindex
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED2560
dbdverify59 450x380 GERTEXindex
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2559
dbdverified2558 450x380 GERTEXindex
gertexhealthshop.com ได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED 2558
%name GERTEXindex

 

 -โครงการให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย

ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างสภาเภสัชกรรมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับบริการดูแลโรคทั่วไปหรือการเจ็บป่วยเล็กน้อย (common illnesses) ให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ไปรับบริการที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาและการดูแลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปแออัดที่โรงพยาบาล 

โครงการให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย GERTEXindex

สอบถามรายละเอียดได้หลายช่องทาง https://gertexhealthshop.com/contactus/

โครงการให้บริการโครงการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ

ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างสภาเภสัชกรรมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ไปรับบริการที่ร้าน เช่น โครงการตรวจคัดกรอง โรคอ้วน ความดันสูง เบาหวาน stroke โครงการแจกยาคุมกำเนิด 

โครงการให้บริการเสริมสร้างสุขภาพ GERTEXindex

สอบถามรายละเอียดได้หลายช่องทาง https://gertexhealthshop.com/contactus/

-โครงการบัตรสวัดิการแห่งรัฐ   

-บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.สนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาล จึงเข้าร่วมเป็นโครงการร้านค้าที่ขายสินค้าให้กับประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัดิการแห่งรัฐ สามารถมาใช้บริการที่หน้าร้านได้ สอบถามเส้นทางและรายละเอีดยด ได้หลายช่องทาง line @gertex , โทร 022828342 , แผนที่   https://bit.ly/37qR29x

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ GERTEXindex

สอบถามรายละเอียดได้หลายช่องทาง https://gertexhealthshop.com/contactus/

 

GERTEXindex ติดต่อเวลามีปัญหา

ติดต่อเวลามีปัญหา ได้ทั้งโดยตรงกับทางบริษัท และ ติดต่อผ่านหน่วยงานราชการ

-ติดต่อบริษัทเกอร์เท็คซ์ เมดิคอล

contact 1 GERTEXindex
บริษัท เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.

                    

-ติดต่อสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

consumerprotection2 GERTEXindex

สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สายด่วน 1166

 

gertexmedical GERTEXindex