ช้อปดีมีคืน

posted in: topic | 0

 

ช้อปดีมีคืน

      บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.สนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาล เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน ผู้ซื้อสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้    23/11/63-31/12/63 ยอดรวมไม่เกิน 30,000 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติม

shop tax 450x450 ช้อปดีมีคืน

   shop-tax

ช้อปดีมีคืน 

           ระยะเวลาโครงการ

           –ร้านค้า สินค้า ที่เข้าร่่วม และสินค้าที่ไม่เข้าร่วม

           -ตามมาตรการช้อปดีมีคืนจะมีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดได้เท่าไหร่?

           –สินค้าเกอร์เท็คซ์ เมดิคอล

 time

ระยะเวลาโครงการช้อปดีมีคืน 

         ผู้ซื้อสามารถนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในช่วง23 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ไปลดหย่อนภาษีได้

   product

ร้านค้า สินค้า ที่เข้าร่่วม และสินค้าที่ไม่เข้าร่วม

           ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าท้องถิ่น OTOP หนังสือ

           สำหรับสินค้าที่ไม่เข้าร่วม ได้แก่ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ค่าซื้อรถยนต์ รถจักยานยนต์ และเรือ ค่าโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน

   #howto

ตามมาตรการช้อปดีมีคืนจะมีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดได้เท่าไหร่?

            ตามมาตรการ“ช้อปดีมีคืน”จะมีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดได้เท่าไหร่?
• เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับกาfรยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี
• เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 5% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
• เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 10% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
• เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 15% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
• เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 20% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
• เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 25% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
• เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 30%สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
• เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษีเงินได้ 35% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

  #GertexProduct

สินค้าเกอร์เท็คซ์ เมดิคอล

MENUall 300x300 ช้อปดีมีคืน

 

 

       

         

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.