เตียงผู้ป่วยมือหมุน2ไกSK-C1

posted in: product, product-bed | 0

เตียงผู้ป่วยมือหมุน2ไกSK-C1  เตียงคนไข้ 2 ฟังชั่น ปรับด้วยมือหมุน การปรับระดับที่นอน บริเวณที่พักหลัง และบริเวณที่ชันเข่า  รับน้ำหนักได้ 125 กก. ชิ้นหัว-ท้ายถอด ได้เพิ่มเติม เตียงผู้ป่วยมือหมุน2ไกSK-C1       #sk-c1 เตียงผู้ป่วยมือหมุน2ไกSK-C1              เตียงนอนสําหรับผู้ป่วย ควบคุมการทำงานด้วยระบบมือหมุน สามารถปรับท่างอเข่า. ปรับเอียงเตียงให้ศีรษะสูง-ต่ำได้  คุณลักษณะทั่วไป เป็นเตียงผู้ป่วยชนิดทํางานด้วยระบบมือหมุน สามารถควบคุมการปรับท่าทางต่าง ๆ ของเตียงด้วยระบบมือหมุนที่ปลายเตียง 2 ฟังชั่น ( การปรับระดับที่นอน บริเวณที่พักหลัง และบริเวณที่ชันเข่า ) … Continued

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไกSKD-A

posted in: product, product-bed | 0

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไกSKD-A  เป็นเตียงนอนสําหรับผู้ป่วย ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า สามารถปรับระดับสูง-ตํ่า, ปรับท่างอเข่า, ปรับเอียงเตียงให้ศีรษะสูง-ตํ่า ได้ เพิ่มเติม เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไกSKD-A      #SKD-A เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไกSKD-A                   เป็นเตียงนอนสําหรับผู้ป่วย ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า สามารถปรับระดับสูง-ตํ่า, ปรับท่างอเข่า, ปรับเอียงเตียงให้ศีรษะสูง-ตํ่า ได้ เป็นเตียงผู้ป่วยชนิดทํางานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถควบคุมการปรับท่าทางของเตียงด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยรีโมทโดยสามารถปรับได้ 3 ฟังชั่น คือ ปรับระดับสูง-ตํ่า, ปรับท่างอเข่า, ปรับเอียงเตียงให้ศีรษะสูง-ตํ่า พนักหัวเตียงและท้ายเตียง สามารถถอดประกอบได้สะดวก มีกันชนทุกมุมทั้งด้านหัวเตียงและท้ายเตียงช่วยป้องกันไม่ให้เตียง เสียหายจากการชนกระแทก คุณสมบัติทางเทคนิค ขนาดของเตียง กว้าง X … Continued

เตียงผู้ป่วยมือหมุน3ไกSK-CD1

posted in: product, product-bed | 0

เตียงผู้ป่วยมือหมุน3ไกSK-CD1 เตียงสำหรับผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยมือ 3 ไก   ควบคุมการทำงานด้วยระบบมือ  สามารถปรับระดับสูง-ตํ่า, ปรับท่างอเข่า, ปรับเอียงเตียงให้ศีรษะสูง-ตํ่าได้ เพิ่มเติม เตียงผู้ป่วยมือหมุน3ไกSK-CD1         #HospitalbedSK-CD1 เตียงผู้ป่วยมือหมุน3ไกSK-CD1             เตียงสำหรับผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยมือ 3 ไก  รุ่น SK-CD1  เป็นเตียงนอนสําหรับผู้ป่วย ควบคุมการทำงานด้วยระบบมือ  สามารถปรับระดับสูง-ตํ่า, ปรับท่างอเข่า, ปรับเอียงเตียงให้ศีรษะสูง-ตํ่าได้ คุณลักษณะทั่วไป              1  เป็นเตียงผู้ป่วยชนิดทํางานด้วยระบบมือหมุน     … Continued

เครื่องปรับอุณหภูมิ-ความชื้น Heated Humidfier GoodKnight H2o

posted in: product, Uncategorized | 0

เครื่องปรับอุณหภูมิ-ความชื้น Heated Humidfier GoodKnight H2o เพิ่มเติม เครื่องปรับอุณหภูมิ-ความชื้น       #goodknighth2o เครื่องปรับอุณหภูมิ-ความชื้น Heated Humidfier GoodKnigh H2o            ใช้สำหรับปรับสภาพความชื้นและอุณหภูมิในการใช้เครื่อง CPAP รุ่น Ecostar info และ Ecostar Auto เท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมต่อการทำงานของระบบทางเดินหายใจ ลดความแห้งและอาการระคายเคือง คุณสมบัติทั่วไป   ขนาด กว้าง 17 x ยาว 28 x สูง 9.5 … Continued

CPAP Auto EcoStar เครื่องช่วยหายใจ

posted in: product | 0

CPAP Auto EcoStar   เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องแบบปรับความดันอัตโนมัติได้ (Auto-CPAP)  ใช้สำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Obstructive Sleep Apnea) เพื่อเปิดช่องทางเดินหายใจ ทำให้สามารถหายใจได้สะดวกขณะนอนหลับ เพิ่มเติม CPAP Auto EcoStar     #CPAPAutoEcoStar CPAP Auto EcoStar             เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องแบบปรับความดันอัตโนมัติได้ (Auto-CPAP)   วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Obstructive Sleep Apnea) เพื่อเปิดช่องทางเดินหายใจ ทำให้สามารถหายใจได้สะดวกขณะนอนหลับ คุณสมบัติทั่วไป ขนาด กว้าง 14 x ยาว 20 x … Continued

เครื่องช่วยหายใจ CPAP Auto DreamStar

posted in: product | 0

CPAP Auto DreamStar เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง  ใช้สำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Obstructive Sleep Apnea) เพื่อเปิดช่องทางเดินหายใจ ทำให้สามารถหายใจได้สะดวกขณะนอนหลับ เพิ่มเติม CPAP Auto DreamStar    #cpapautodreamstar CPAP Auto DreamStar  วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Obstructive Sleep Apnea) เพื่อเปิดช่องทางเดินหายใจ ทำให้สามารถหายใจได้สะดวกขณะนอนหลับ คุณสมบัติทั่วไป           -ขนาด กว้าง 23 x ยาว 20 x 12ซม. น้ำหนัก 4-1.5 … Continued

เครื่องวัดความดันYE670A

เครื่องวัดความดันYE670A  เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิตอล เก็บบันทึกค่าการวัดได้ 74 ค่า  เรียกดูค่าเฉลี่ยการวัด 3 ครั้งหลังสุดได้  หน้าจอแสดง วัน, เวลา ,ความดัน Systolic, ความดัน Diastolic , อัตราการเต้นของชีพจร, แถบบอกระดับความดัน,สัญลักษณ์บอกการเต้นของหัวใจผิดปกติ, สัญลักษณ์แจ้งการรัดผ้าพันแขน, สัญลักษณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว,สัญลักษณ์ถ่านใกล้หมด, ลำดับข้อมูลที่บันทึก  เพิ่มเติม เครื่องวัดความดันYE670A        #YE670A เครื่องวัดความดันYE670A           เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น YE670A  เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิตอลวัดที่แขน  คุณสมบัติทั่วไป ขนาด 127 x 93 x … Continued

เครื่องช่วยหายใจ CPAP ICH AUTO

posted in: Uncategorized | 0

เครื่องช่วยหายใจ CPAP ICH AUTO  เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง เพื่อใช้บำบัดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ มีเครื่องให้ความชื้นในตัว น้ำหนักเบา เสียงเงียบไม่รบกวนการนอน เพิ่มเติม เครื่องช่วยหายใจ CPAP ICH AUTO         #cpap-ich-auto เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่่อง CPAP ICH AUTO              เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องแบบปรับความดันอัตโนมัติได้ (Auto-CPAP) รุ่น ICH Auto  วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Obstructive Sleep Apnea) เพื่อเปิดช่องทางเดินหายใจ ทำให้สามารถหายใจได้สะดวกขณะนอนหลับ คุณสมบัติทั่วไป … Continued

เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย-วอล์กเกอร์)

เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย-วอล์กเกอร์) เป็นเก้าอี้นั่งถ่ายและใช้เป็นวอล์กเกอร์ เมื่อนำชุดถังนั่งถ่ายออก (walker with commode function ) รายละเอียดเพิ่มเติม เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย-วอล์กเกอร์)      เ#PHW821L เก้าอี้นั่งถ่ายPHW821L (เก้าอี้นั่งถ่าย-วอล์กเกอร์) ใช้เป็นเก้าอี้นั่งถ่ายและใช้เป็นวอล์กเกอร์ ที่ช่วยเดิน เมื่อนำชุดถังออก โครงอลูมิเนียม น้ำหนักเบา 4.2 กก.ชั่งพร้อมถัง ขนาดเก้าอี้นั่งถ่าย-วอล์กเกอร์ กว้าง 43 ซม., หนา 51 ซม., สูง 75-93 ซม. (ปรับความสูงได้) ขนาดที่นั่งลึก 40 ซม., พนักพิงสูง 28 ซม., … Continued

รถเข็นนั่งถ่ายพับได้PHW606LAY

รถเข็นนั่งถ่ายพับได้PHW606LAY รถเข็นนั่งถ่ายพับได้PHW606LAY        PHW606LAY รถเข็นนั่งถ่ายพับได้PHW606LAY รถเข็นนั่งถ่ายวัสดุทำจากอลูมิเนียม ตัวโครงเชื่อมอย่างดี ทนทานต่อการใช้งาน พนักพิงสามารถพับเก็บได้ ประหยัดที่ในการเก็บ ที่เท้าแขนทำจากวัสดุ PU รูปแบบโค้งที่ยืดหยุ่นได้ มีความทนทาน สวยงาม พนักพิงทำด้วยวัสดุตาข่าย อ่อนนุ่ม ทนต่อแรงดึง เบาะรองนั่งสีฟ้าทำจากพลาสติกเป่าขึ้นรูป กันนัำ และทำความสะอาดง่าย ถาดรองปฏิกูลมีรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู เพื่อสะดวกในการใช้งาน มีเบรกมือ ล้อหลัง PU ขนาด 15 นิ้ว ยางตัน ทนทาน รองรับการกระแทกได้ดี ล้อหน้าพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว รองรับน้ำหนักได้ดี ตัวรถสามารถพับเก็บได้ … Continued