ถุงน่องjobstปลายปิด-เปิด

ถุงน่องjobstปลายปิด-เปิด ความเหมือนและความแตกต่างของถุงน่องเส้นเลือดขอดแบบปลายปิด(Jobst ultrasheer) และ ถุงน่องเส้นเลือดขอดแบบปลายปิด(Jobst relief) เพิ่มเติม

 

ถุงน่องjobstปลายปิด-เปิด
ถุงน่องjobstปลายปิด-เปิด

   #jobstถุงน่องjobstปลายปิด-เปิด

ถุงน่องjobstปลายปิด-เปิด

                  Jobst ถุงน่องสำหรับผู้มีภาวะเส้นเลือดขอด มีทั้งถุงน่องเส้นเลือดขอดแบบปลายปิด คลุมไม่เห็นนิ้วเท้า (Jobst ultrasheer) และถุงน่องเส้นเลือดขอดแบบปลายเปิด ใส่แล้วเห็นนิ้วเท้า (jobst relief)

               

สิ่งที่เหมือนกัน ระหว่าง ถุงน่อง Jobst ปลายเปิด และ ถุงน่อง jobst ปลายปืด
  Jobst ปลายปิด Jobst ปลายเปิด
ชนิดของถุงน่อง มี3แบบ
ชนิดยาวถึงเข่า (Knee)ชนิดยาวถึงต้นขา (Thigh)ชนิดเต็มตัว (Waist) 
มี3แบบ
ชนิดยาวถึงเข่า (Knee)ชนิดยาวถึงต้นขา (Thigh)ชนิดเต็มตัว (Waist)
 
ถุงน่องเส้นเลือดขอดจ๊อป jobst compressive stocking
 
ขนาด มี 4 ขนาด S M L XL มี 4 ขนาด S M L XL
แรงรัด มี 3 แรงรัด 

15-20 mmHg

20-30 mmHg

30-40 mmHg

มี 3 แรงรัด 

15-20 mmHg

20-30 mmHg

30-40 mmHg

สิ่งที่ต่าง ระหว่าง ถุงน่อง Jobst ปลายเปิด และ ถุงน่อง jobst ปลายปืด
การใส่รองเท้า เนื่องจากปลายปิดคลุมนิ้วเทัาจึงไม่สามารถใส่รองเท้าหนีบได้ สามารถใส่รองเท้าหนีบได้
เนื้อถุงน่อง เนื้อบางกว่า เนื้อหนากว่า
     

 

บทสรุปคุณสมบัติส่วนใหญ่ของถุงน่องjobstปลายปิด-เปิดจะเหมือนกัน ยกเว้นในเรื่องเนื้อผ้า ถุงน่องjobstปลายปิดเนื้อจะบางกว่า และ เวลาใส่แล้วจะคลุมนิ้วเท้าหมด ไม่สามารถใส่กับรองเท้าหนีบได้

Leave a Reply