รถเข็นเดินทาง-วาติกัน

 

รถเข็นเดินทาง-วาติกัน กรุงวาติกัน อิตาลี่เป็นอีกสถานที่ที่เหมาะพาผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นเดินทางเช้าชมเมื่อมาเยือนอิตาลี่ เพิ่มเติม

พาผู้สูงวัยนั่ง รถเข็นเดินทาง-วาติกัน อิตาลี่italy vatican5 300x237 รถเข็นเดินทาง วาติกัน

 

    รถเข็นเดินทาง-วาติกัน#vatican

รถเข็นเดินทาง-วาติกัน

                              กรุงวาติกัน เป็น ประเทศ ที่ไม่ควรพลาดเมือเยือนกรุงโรม อิตาลี่ นครวาติกัน(vatican city)เป็นรัฐอิสระ ปกครองตนเอง เป็นเมืองหลวงแห่งศาสนจักรและเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาประมุขสูงสุดแห่งศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการอันยิ่งใหญ่ของโลกอีกด้วย เป็นสถานที่ที่เหมาะพาผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นเดินทางเช้าชม 

italy vatican5 300x237 รถเข็นเดินทาง วาติกัน italy vatican1 300x241 รถเข็นเดินทาง วาติกัน

                 

                            การพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกรุงวาติกันครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นับเป็นสถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซองซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด ใช้เวลาสร้างถึง150ปี

italy vatican6 300x201 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
รถเข็นเดินทาง-วาติกัน -มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์

 

                         เป็นมหาวิหารเอกหนึ่งในสี่ของกรุงโรม นครรัฐวาติกัน ออกแบบโดยอัจฉริยะบุคคล Michelangelo เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกันสร้างทับวิหารเดิมที่ชื่อเดียวกัน เป็นวัดสำคัญ เนื่องจากเป็นวัดที่ใช้ทำพิธีต่างๆที่เกี่ยวกับสันตะปาปา ภายในวิหารมีสิ่งสำคัญต่างๆที่ต้องเยี่ยมชมหลายแห่ง เช่น

  • -รูปพระแม่มาเรียประทับนั่งบนแท่นบนตักมีพระศพของพระเยซูนี่นำลงมาจากไม้กางเขนพาดอยู่บนตัก เป็นรูปสลักหินอ่อนที่มีความงดงามและสมจริง สร้างโดยMichelangelo ใช้เวลาสร้างถึง 7 ปี
  • -รูปหล่อทองเหลืองของนักบุญเซนต์ปีเตอร์ที่มีผู้คนไปลูบเท้าขอพรกันเป็นจำนวนมาก
  • -บนผนัง เพดานของวิหาร มีจิตกรรมภาพวาดที่วิจิตกตะการตา เพดานบางมุมก็สวยงามมาก
  • -ภายนอกรูปปั้นนักบุญปีเตอร์ถือกุญแจเมือง เชื่อกันว่ามหาวิหารแห่งนี้เป็นประตูเมืองสู่สรวงสวรรค์ เนื่องจากเป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงนักบุญปีเตอร์ซึ่งมีหน้าที่ดูและรักษากุญแจที่เปิดสู่สรวงสวรรค์
  • –ทหารเวรยามจ้างจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ยืนรักษาความปลอดภัย แต่งกายด้วยชุดสีสันสวยงามที่ถูกออกแบบโดย ไมเคิ้ล แองเจลโล่ และยังใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

vatican2 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
vatican7 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
รูปปั้นปิเอตา(PIETA)
vatican8 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
vatican9 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
บนผนังเพดานก็มีจิตรกรรมภาพวาดและการตกแต่งที่วิจิตรตระการตา
vatican11 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
vatican12 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
ภายในวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
vatican13 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
vatican14 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
รูปหล่อทองเหลืองของนักบุญเซนต์ปีเตอร์ที่มีผู้คนไปลูบเท้า
vatican15 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
บนผนังเพดานก็มีจิตรกรรมภาพวาดและการตกแต่งที่วิจิตรตระการตา
vatican16 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
vatican17 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
vatican18 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
ภายในมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
vatican19 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
ภายในมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
vatican20 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
vatican21 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
vatikan10 240x375 รถเข็นเดินทาง วาติกัน

รถเข็นเดินทาง-วาติกัน รถเข็นเดินทางแนะนำ 

        การใช้รถเข็นเดินทางควรเป็นรถเข็นพับได้ น้ำหนักเบา และควรเป็นรถเข็นเดินทางแบบล้อตัน

รถเข็นเดินทาง-travelwheelchair 
FS804LABJ 1 3 150x150 รถเข็นเดินทาง วาติกันFS800LAJ 150x150 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
PHW863LABJ 2 150x150 รถเข็นเดินทาง วาติกันPHW871LBJ 2 150x150 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
FS805LABJword 150x150 รถเข็นเดินทาง วาติกันFS871LBJnewest 150x150 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
FS879LAJ 150x150 รถเข็นเดินทาง วาติกันPHW868LAJnew 150x150 รถเข็นเดินทาง วาติกัน
FS907LABH1new 1 150x150 รถเข็นเดินทาง วาติกันbackMenu 150x150 รถเข็นเดินทาง วาติกัน

 

logoGERTEXmix 1 รถเข็นเดินทาง วาติกัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.