รถเข็นเดินทาง-วาติกัน

รถเข็นเดินทาง-วาติกัน กรุงวาติกัน อิตาลี่เป็นอีกสถานที่ที่เหมาะพาผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นเดินทางเช้าชมเมื่อมาเยือนอิตาลี่ เพิ่มเติม

พาผู้สูงวัยนั่ง รถเข็นเดินทาง-วาติกัน อิตาลี่รถเข็นเดินทาง-วาติกัน พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยวนครวาติกัน

 

    รถเข็นเดินทาง-วาติกัน#vatican

รถเข็นเดินทาง-วาติกัน

                              กรุงวาติกัน เป็น ประเทศ ที่ไม่ควรพลาดเมือเยือนกรุงโรม อิตาลี่ นครวาติกัน(vatican city)เป็นรัฐอิสระ ปกครองตนเอง เป็นเมืองหลวงแห่งศาสนจักรและเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาประมุขสูงสุดแห่งศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการอันยิ่งใหญ่ของโลกอีกด้วย เป็นสถานที่ที่เหมาะพาผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นเดินทางเช้าชม 

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยวนครวาติกัน พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวนครวาติกัน

                 

                            การพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกรุงวาติกันครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นับเป็นสถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซองซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด ใช้เวลาสร้างถึง150ปี

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
รถเข็นเดินทาง-วาติกัน -มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์

 

                         เป็นมหาวิหารเอกหนึ่งในสี่ของกรุงโรม นครรัฐวาติกัน ออกแบบโดยอัจฉริยะบุคคล Michelangelo เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกันสร้างทับวิหารเดิมที่ชื่อเดียวกัน เป็นวัดสำคัญ เนื่องจากเป็นวัดที่ใช้ทำพิธีต่างๆที่เกี่ยวกับสันตะปาปา ภายในวิหารมีสิ่งสำคัญต่างๆที่ต้องเยี่ยมชมหลายแห่ง เช่น

  • -รูปพระแม่มาเรียประทับนั่งบนแท่นบนตักมีพระศพของพระเยซูนี่นำลงมาจากไม้กางเขนพาดอยู่บนตัก เป็นรูปสลักหินอ่อนที่มีความงดงามและสมจริง สร้างโดยMichelangelo ใช้เวลาสร้างถึง 7 ปี
  • -รูปหล่อทองเหลืองของนักบุญเซนต์ปีเตอร์ที่มีผู้คนไปลูบเท้าขอพรกันเป็นจำนวนมาก
  • -บนผนัง เพดานของวิหาร มีจิตกรรมภาพวาดที่วิจิตกตะการตา เพดานบางมุมก็สวยงามมาก
  • -ภายนอกรูปปั้นนักบุญปีเตอร์ถือกุญแจเมือง เชื่อกันว่ามหาวิหารแห่งนี้เป็นประตูเมืองสู่สรวงสวรรค์ เนื่องจากเป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงนักบุญปีเตอร์ซึ่งมีหน้าที่ดูและรักษากุญแจที่เปิดสู่สรวงสวรรค์
  • –ทหารเวรยามจ้างจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ยืนรักษาความปลอดภัย แต่งกายด้วยชุดสีสันสวยงามที่ถูกออกแบบโดย ไมเคิ้ล แองเจลโล่ และยังใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
รูปปั้นปิเอตา(PIETA)
บนผนังเพดานก็มีจิตรกรรมภาพวาดและการตกแต่งที่วิจิตรตระการตา
ภายในวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
รูปหล่อทองเหลืองของนักบุญเซนต์ปีเตอร์ที่มีผู้คนไปลูบเท้า
บนผนังเพดานก็มีจิตรกรรมภาพวาดและการตกแต่งที่วิจิตรตระการตา
ภายในมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
ภายในมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์

รถเข็นเดินทาง-วาติกัน รถเข็นเดินทางแนะนำ 

        การใช้รถเข็นเดินทางควรเป็นรถเข็นพับได้ น้ำหนักเบา และควรเป็นรถเข็นเดินทางแบบล้อตัน

รถเข็นเดินทางน้ำหนักเบาพับเก็บได้

รถเข็นเดินทางPHW871LBJรถเข็นผู้ป่วย fs804labj
รถเข็นคนไข้เดินทางFS804LABJรถเข็นเดินทาง ergolite

 

Leave a Reply