ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

posted in: blog | 0

gertex medical -เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อย  

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เป็นโครงการที่รัฐจัดทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้  เป็นโครงการที่ดูแลโดยหน่วยงานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชญ์

ธงฟ้า2 300x110 ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

รายละเอียดร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพิ่มเติม

 

 

 

*******ทางการจะให้บัตรแก่ประชาชนซึ่งไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย และจะมีการเติมเงินใส่ในบัตร เดือนละ 200……..500 บาทต่อเดือนแล้วแต่ประเภทของคนที่ไปลงทะเบียน  ประชาชนจะนำบัตรที่ได้ไปจับจ่ายใช้สอยร้านธงฟ้าฯ โดยรูดตัดบัญชีตามจำนวนที่ซื้อแต่ไม่เกินจำนวนเงินในบัตร ถ้าเกินจะต้องจ่ายผลต่างเป็นเงินสด สำหรับยอดเงินในบัตรมีอายุ1เดือนถ้าใช้ไม่หมดจะถูกตัดยอดเก่าและเติมเงินยอดใหม่ตามสิทธิ์แทน สำหรับร้านค้าธงฟ้าฯ ทางรัฐบาลได้เจรจากับบริษัทจัดจำหนายให้ส่งสินค้าราคาพิเศษบางรายการเพื่อให้ร้านค้าธงฟ้าฯจำหน่ายแก่ประชาชน ส่วนสินค้าอื่นๆในร้าน จะต้องกำหนดราคาไม่ให้สูงกว่าท้องตลาด

*******นอกเหนือจากเวปไซด์ www.gertexhealthshop.com แล้ว บริษัทเกอร์เท็คซ์ เมดิคอลยังมีร้านขายยา#ศูนย์ยาเกอร์เท็คซ์ ตั้งอยู่ใกล้ตลาดนางเลิ้ง ซึ่งได้เข้าร่วมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งรัฐได้เปิดให้ร้านขายยาเข้าร่วมในโครงการได้ เพื่อตอบสนองโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

********lสามารถตรวจสอบร้านค้าธงผ้าประชารัฐได้โดยเข้า http://www.shop.moc.go.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published.