รถเข็นเดินทาง ไม้เท้า เที่ยวอุทยานต้าจิ๋วหู

posted in: Uncategorized | 0

รถเข็นเดินทาง ไม้เท้า เที่ยวอุทยานต้าจิ๋วหู อุทยานระดับ 5A ของจีน ประกอบด้วยทะเลสาบที่สวยงาม ถึง 9 ทะเลสาบ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแยงซีเกียงและฮั่นเจียง มีเนื้อที่ 9320 เฮตา กิจกรรมที่นิยมคือ เดินตามทางเดินไม้ ชมทะเลสาบ นิยมเริ่มจากทะเลสาบที่3 ระหว่างทางจะเห็นทิวทัศน์สวยงาม โดยเฉพาะช่วงตค จะมีทิวทัศน์ของใบไม้เปลี่ยนสีให้ชม ทางเดินสะดวกมากสำหรับเข็นรถเข็นเดินทางพาผู้สูงวัยเที่ยว

รถเข็นเดินทาง ไม้เท้า เที่ยวอุทยานต้าจิ๋วหู

 

รถเข็นเดินทาง ไม้เท้า เที่ยวอุทยานต้าจิ๋วหู

              อุทยานต้าจิ๋วหู อุทยานระดับ 5A ของจีน ประกอบด้วยทะเลสาบที่สวยงาม ถึง 9 ทะเลสาบ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแยงซีเกียงและฮั่นเจียง มีเนื้อที่ 9320 เฮตา จุดเด่นของการเที่ยวคือเดินชมวิวตามทางเดินไม้ ชมบรรยากาศทะเลสาบทั้ง 9 สวยงามมาก 

รถเข็นเดินทาง ไม้เท้า เที่ยวอุทยานต้าจิ๋วหู ป้ายแสดงจุดเที่ยว
ป้ายแสดงถึงสถานท่องเที่ยวต่างๆของอุทยาน

 

              สำหรับการเที่ยวในอุทยาน จะเดินไปตามทางที่ทางอุทยานจัดไว้ เป็นสะพานไม้เลาะไปตามทะเลสาบ ทางอุทยานจัดได้ดีมากเหมาะกับการเดินชมทิวทัศน์ และสะดวกต่อการเข็นรถเข็นเดินทางสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงวัย ,การใช้ไม้เท้าช่วยเดินก็นับว่าสะดวกยิ่ง การเดินชมทิวทัศน์

ทางเดินไม้เลาะไปตามทะเลสาบ
ทางเดินไม้เลาะไปตามทะเลสาบ เหมาะการเดินเที่ยว สะดวกต่อการใช้รถเข็นผู้สูงวัย และการใช้ไม้เท้า

 

              การเดินชมวิวมักเริ่มจากทะเลสาบที่3 ไปเรื้อยๆ สำหรับทริปนี้ได้เดินชมทิวทัศน์ไปเรื่อยๆประมาณ 4 ชม. มีข้อแนะนำถึงช่วงเวลาควรจะเป็นประมาณกลางเดีอนตค. เพราะอากาศไม่หนาวมาก และถ้าโชคดีจะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสี สวยงามมาก และการเที่ยวอุทยานควรไปถึงแต่เช้า เพราะคนน้อย และจะได้เห็นบรรยากาศยามเช้าที่สวยงาม

 

     

           

               

            ช่วงเช้ามืด บางวันจะเห็นทะเลหมอกปกคลุมทะเลสาบ แต่การเดินทางไปถึงอุทยานเช้ามากอาจไม่สะดวกต่อการเดินทางสำหรับผู้สูงวัย

 

รถเข็นเดินทาง ไม้เท้า เที่ยวอุทยานต้าจิ๋วหู-ทะเลหมอกยามเช้ามืด 

ขอบคุณรูปจาก Eastern Pearl

             ทางอุทยานมีรถรับ-ส่งวิ่งภายในอุทยาน เพื่อโดยสารไปยังที่ต่างๆในอุทยาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รถเข็นเดินทางน้ำหนักเบาพับเก็บได้

รถเข็นเดินทางPHW871LBJรถเข็นผู้ป่วย fs804labj
รถเข็นคนไข้เดินทางFS804LABJรถเข็นเดินทาง ergolite

 

Leave a Reply