เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?

posted in: topic | 1

เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?  คำถามต่างๆเกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ำหนัก ทั้งเครื่องชั่งน้ำหนักอย่างเดียว เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้งแบบดิจิตอล สปริง คานเลื่อน mixWEIGHTAPPARATUS 300x300 เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?

 

WEIGHTAPPARATUS เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?
เครื่องชั่งน้ำหนักคน ทั้งดิจิตอล สปริง ตุ้มเลื่อน เพิ่มเติม
เครื่องชั่งน้ำหนัก RCS 200 เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง ระบบดิจิตอล
เครื่องชั่งน้ำหนัก RGZ 160 เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบสปริง
เครื่องชั่งน้ำหนัก RGT 200 เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบคานเลื่อน

 

question 1 เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?
คำถามเกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

 

 

 

 

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-คำถาม

 

     เครื่องชั่งน้ำหนักคน ? #question

 

คำถาม  เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงและแบบดิจิตอลต่างกันอย่างไร จะหาเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงไว้ประจำวัดห่างไกล ไฟดับประจำ ใช้แบบไหนดีครับ

คำตอบ เครื่องชั่งน้ำหนักคน ที่มีในท้องตลาด มี 3 ระบบ คือ ระบบดิจิตอล ระบบสปริง และระบบตุ้มเลื่อน 

                    -เครื่องชั่งน้ำหนักคนระบบสปริง การทำงานไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ทนทาน รักษาง่าย ความสามารถในการวัด 100-160 กิโลกรัม แล้วแต่รุ่น แต่ข้อเสียคือ การอ่านค่าเป็นสเกล การอ่านจะยากและละเอียดน้อยกว่าการแสดงเป็นตัวเลขแบบดิจิตอล

RGZ 160 2 เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?

                    -เครื่องชั่งน้ำหนักคนระบบดิจิตอล การทำงานต้องใช้เสียบไฟฟ้า ดังนั้นถ้าอยู่ในที่ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึงหรือไม่เสถียรให้ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักคนระบบสปริงจะเหมาะสมกว่า ข้อดีคืออ่านชัดได้ค่าแน่นอนเป็นค่าน้ำหนักที่มีทศนิยมสองตำแหน่ง

weight app .RCS 200 เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?

                   -เครื่องชั่งระบบคานเลื่อนทนทาน ค่อนข้างหนัก การอ่านค่าอยู่ระดับสายตาผู้ชั่ง แต่การชั่งจะยากกว่าเครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล และระบบสปริง ความนิยมปัจจุบันจะน้อยกว่าระบบดิจิตอลและสปริง มักใช้ในโรงพยาบาล

weight app RGT 200 เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?

-คำถาม เวลาชั่งน้ำหนักต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนักคนหรือไม่

คำตอบ เพื่อความแม่นยำในการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักคน ควรถอดรองเท้าก่อนชึ้นเครื่องชั่งเสมอ เพราะถ้าชั่งโดยไม่ถอดรองเท้า น้ำหนักที่ได้จะเป็นน้ำหนักผู้ชั่งน้ำหนักรวมกับรองเท้า ซึ่งจะได้ค่าต่างกันตามรองเท้าที่สวม

weightapp 300x76 เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?

-คำถาม ชั่งน้ำหนักช่วงไหนดีที่สุด

คำตอบ การชั่งน้ำหนักควรชั่งเวลาใก้ลเคียงกันทุกวัน และในconditionที่ใกล้เคียงกัน เช่น ช่วยเช้าก่อนหรือหลังอาบน้ำ กลังถ่ายอุจาระเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นอาจมีเครื่องชั่่งน้ำหนักไว้ในห้องน้ำหรือห้องนอน  กรณีวางในห้องน้ำควรแน่ใจว่าเป็นตำแหน่งที่แห้ง ไม่โดนน้ำ

21weight app EF432 1 เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?

-คำถาม เราจะทราบได้อย่างไรว่า น้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับคนสูง 165 ซม.เท่ากับเท่าไร

คำตอบ การคำนวณหาน้ำหนักที่เหมาะสม ทำได้หลายวิธี

       1 น้ำหนักที่เหมาะสม เมื่อเอาส่วนสูง(หน่วยเซ็นติเมตร)-น้ำหนัก(กิโลกรัม) แล้วต้องไม่เกิน 110 เช่น สูง 165 น้ำหนักที่เหมาะสม ตอ้งไม่เกิน 165-110 = 55กิโลกรัม

        2 คำนวณค่า BMI ( ดัชนีมวลกาย คือค่าที่ได้จาก การนำค่า น้ำหนัก (กก.)หารด้วยความสูง(เมตร)ยกกำลังสอง  หรือใช้โปรแกรมคำนวณค่า BMI :โดยใส่ค่าส่วนสูง (ซม.) และ น้ำหนัก (กก.) โปรแกรมจะคำนวณค่า BMI และ แปรผลให้ โปรแกรมคำนวณ  

          ค่าโดยประมาณค่า BMI  ที่ปกติ ควรอยู่ระหว่าง 18.5-25

คำถาม เครื่องชั่งน้ำหนักชั่งได้สูงสุดกี่กิโลค่ะ

คำตอบ เครื่องชั่งน้ำหนักชั่งได้สูงสุดกี่กิโลกรัม แล้วแต่รุ่นของเครื่องชั่งน้ำหนักค่ะ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง RCS-200 ชั่งได้สูงสุด 200 กิโลกรัม,

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง แบบสปริง RGZ-120 ชั่งได้สูงสุด 120 กิโลกรัม ดังนั้น การเลือกซื้อควรดูสเปคของเครื่องแต่ละชนิดพร้อมกับการพิจารณาให้เหมาะสมกับกลุ่มคนที่ใช้

เครื่องชั่งน้ำหนัก RGZ 120 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักคน ? เครื่องชั่งน้ำหนัก RGZ 160 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักคน ? เครื่องชั่งน้ำหนัก RGT 200 150x150 เครื่องชั่งน้ำหนักคน ?

คำถาม พึ่งสั่งเครื่องชั่ง  RCS-200มา แต่ทำไมตรงก้านที่วัดส่วนสูงของเครื่องชั่งน้ำหนักมีสนิมขึ้นตามรูปที่ส่งมา

 

คำตอบ จากการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักที่ส่งคืนมา ตรงที่เห็นเป็นสนิมความจริงแล้วคือจารบีที่ใช้หล่อลื่น เมื่อใช้ผ้าเช็ดก็หลุดออกหมดค่ะ

 

     

Leave a Reply

Your email address will not be published.