เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ  เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ   รายละเอียด

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1735/2566

Thermometer cover 450x450 เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ

 

thermometer

เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ

อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ JPD-FR202  เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ

Thermometer JPD FR202 1 150x150 เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ
64-2-2-2-0006449

อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ JPD-FR200

Thermometer JPD FR200 1 150x150 เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ

คำเตือนการวัดอุณหภูมิ

ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาทีหลังจากรับประทานอาหาร     ออกกำลังกาย หรืออาบน้ำ

คำเตือน เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิร่างกาย

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

           

Leave a Reply

Your email address will not be published.