เครื่องผลิตออกซิเจน8F-5AW

posted in: Uncategorized | 0

เครื่องผลิตออกซิเจน8F-5AW  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน  เครื่องขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เสียงเงียบ ให้ความเข้มข้นออกซิเจน  93+3%  พร้อม  Infraredremote control รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องผลิตออกซิเจน8F-5AW   #oxygen8F-3AW ลักษณะของ เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน8F-5AW               เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง เหมาะสำหรับใช้งานที่บ้าน ตัวเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกพกพา ขนาด 39 x 24.5 x 50  ซม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม ช่วงการไหล 0-5 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน … Continued

เครื่องผลิตออกซิเจน8F-3AW

posted in: Uncategorized | 0

เครื่องผลิตออกซิเจน8F-3AW  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน  เครื่องขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เสียงเงียบ ให้ความเข้มข้นออกซิเจน  93+3%  พร้อม  Infraredremote control รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องผลิตออกซิเจน8F-3AW     #oxygen8F-3AW ลักษณะของ เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน8F-3AW               เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง เหมาะสำหรับใช้งานที่บ้าน ตัวเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกพกพา ขนาด 39 x 24.5 x 50  ซม. น้ำหนัก 11.8 กิโลกรัม ช่วงการไหล 0-3 ลิตร/นาที … Continued

เครื่องผลิตออกซิเจน7F-5W

posted in: Uncategorized | 0

เครื่องผลิตออกซิเจน7F-5W  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-5W อัตราการไหลของออกซิเจน 0.5-5ลิตร/นาที เพิ่มเติม เครื่องผลิตออกซิเจน7F-5W        #Oxygen7F-5W เครื่องผลิตออกซิเจน7F-5W เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง สำหรับใช้งานที่บ้าน ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก ปลอดภัย ขนาด 44.5 x 37.2 x 68   ซม. น้ำหนัก 27 กิโลกรัม เวลาการทำงานจะแสดงที่หน้าจอ ช่วงการไหล 0.5 -5 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน ไม่ต่ำกว่า 95.5 -87% ความดันออกสูงสุด 45 + 4.5    kPa มีกลไกการลดความดันที่ … Continued

เครื่องผลิตออกซิเจน7F-10W

posted in: Uncategorized | 0

เครื่องผลิตออกซิเจน7F-10W  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-10W อัตราการไหลของออกซิเจน 0.5-10ลิตร/นาที เพิ่มเติม เครื่องผลิตออกซิเจน7F-10W      #Oxygen7F-8W เครื่องผลิตออกซิเจน7F-10W เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง สำหรับใช้งานที่บ้าน ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก ปลอดภัย ขนาด 44.5 x 37.2 x 68   ซม. น้ำหนัก 33 กิโลกรัม เวลาการทำงานจะแสดงที่หน้าจอ ช่วงการไหล 0.5 -10 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน ไม่ต่ำกว่า 95.5 -87% ความดันออกสูงสุด 62 + 4.5   kPa มีกลไกการลดความดันที่ 250 … Continued

เครื่องผลิตออกซิเจน7F-8W

posted in: Uncategorized | 0

เครื่องผลิตออกซิเจน7F-8W  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-8W อัตราการไหลของออกซิเจน 0.5-8ลิตร/นาที เพิ่มเติม เครื่องผลิตออกซิเจน7F-8W        #Oxygen7F-8W เครื่องผลิตออกซิเจน7F-8W เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง สำหรับใช้งานที่บ้าน ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก ปลอดภัย ขนาด 44.5 x 37.2 x 68 ซม. น้ำหนัก 28.5 กิโลกรัม เวลาการทำงานจะแสดงที่หน้าจอ ช่วงการไหล 5 -8 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน ไม่ต่ำกว่า 95.5 -87% ความดันออกสูงสุด 45 + 4.5  kPa มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa … Continued

เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W

posted in: Uncategorized | 0

เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน7F-3W อัตราการไหลของออกซิเจน 0.5-3ลิตร/นาที เพิ่มเติม เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W    #7F-3W เครื่องผลิตออกซิเจน7F-3W เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง สำหรับใช้งานที่บ้าน ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก ปลอดภัย ขนาด 47 x 28.5 x 55.6  ซม. น้ำหนัก 24 กิโลกรัม  สามารถเก็บสายไฟ และอุปกรณ์ไว้ในกล่องเก็บของเครื่องได้ ช่วงการไหล 5 -3 ลิตร/นาที ความเข้มข้นของออกซิเจน ไม่ต่ำกว่า 93+3% ความดันออกสูงสุด 45 +5 kPa มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa + 25kPa … Continued

ที่นอนลมYUYUE7600

posted in: Uncategorized | 0

ที่นอนลมYUYUE ที่นอนลม หวีเวี่ย แบบลอน พร้อมปั๊มลม  ใช้หลักการสลับความดันในแต่ละลูกลอน ให้ลูกลอนพองลมสลับกัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายแรงกดทับ และเปลี่ยนตำแหน่งผิวหนังที่สัมผัสกับที่นอน เพื่อลดสาเหตุการเกิดแผลกดทับ รายละเอียด  ที่นอนลมYUYUE7600      #yuyue7600 ที่นอนลมYUYUE7600 ที่นอนลมแบบลอนป้องกันแผลกดทับ                ที่นอนลม หวีเวี่ย แบบลอน พร้อมปั๊มลม รุ่น 7600 (Yuyue Mattress Strip Model with 7600 Model Air Pump) ใช้หลักการสลับความดันในแต่ละลูกลอน ให้ลูกลอนพองลมสลับกัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายแรงกดทับ … Continued

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3

posted in: Uncategorized | 0

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3 วัดได้ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก  ให้ค่าSpO2(ค่าปริมาณออกซิเจนในเลือด) และค่า PR(อัตราการเต้นของชีพจร) แสดงค่าบนจอ OLED เพิ่มเติม เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3        #MD300C29 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300CF3 วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) อัตราการเต้นของชีพจร(PR) สำหรับ ผู้ใหญ่ เด็ก  วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) ระหว่าง 70-100% ความแม่นยำ 70-100% ±2%, 0-69% no definition วัดอัตราการเต้นของชีพจร(PR)  30-250 bpm ความแม่นยำ 30-99bpm±2bpm,100-250bpm±2% การแสดงผลหน้าจอ Dual color OLED แสดงสถานะปัจจุบันแบตเตอรี่ ขนาดเครื่อง … Continued

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29

posted in: Uncategorized | 0

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29 วัดได้ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก  ให้ค่าSpO2(ค่าปริมาณออกซิเจนในเลือด) และค่า PR(อัตราการเต้นของชีพจร) แสดงค่าบนจอ OLED เพิ่มเติม เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29      #MD300C29 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C29 วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) อัตราการเต้นของชีพจร(PR) สำหรับ ผู้ใหญ่ เด็ก  วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) ระหว่าง 70-99% ความแม่นยำ 80-99% ±2%, 70-79%±3%,≤69% no definition วัดอัตราการเต้นของชีพจร(PR)  30-235 bpm ความแม่นยำ 30-99bpm±2bpm,100-235bpm±2% การแสดงผลหน้าจอ Dual color OLED แสดงเครื่องหมายเมื่อแบตเตอรี่อ่อน ขนาดเครื่อง 58*32*34 … Continued

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1

posted in: Uncategorized | 0

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1 วัดได้ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก และทารกแรกเกิด ให้ค่าSpO2(ค่าปริมาณออกซิเจนในเลือด) และค่า PR(อัตราการเต้นของชีพจร) แสดงค่าบนจอ LCD เพิ่มเติม เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1      #MD300C1 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้วMD300C1 วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) อัตราการเต้นของชีพจร(PR) สำหรับ ผู้ใหญ่ เด็ก ทารกแรกเกิด วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) ระหว่าง 70-99% ความแม่นยำ 80-99% ±2% วัดอัตราการเต้นของชีพจร(PR)  30-235 bpm ความแม่นยำ 30-99bpm±2bpm การแสดงผลหน้าจอ LCD แสดงเครื่องหมายเมื่อแบตเตอรี่อ่อน ขนาดเครื่อง 58*32*34 ม.ม. น้ำหนัก … Continued