เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้ว oximeter

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น JUMPER JPD-500D
เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น JUMPER JPD-500D

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น JUMPER JPD-500D

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1735/2566 อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation) รวมทั้งยังสามารถใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วย   ใช้งานโดยการหนีบที่บริเวณปลายนิ้วของผู้ใช้งาน แสดงผล6รูปแบบ พลิกได้ 4 ทิศทาง ปรับความสว่างของจอได้  แสดงค่าและกราฟ
เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น JUMPER JPD-500D เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น JUMPER JPD-500D การแสดงผล
   
Read more
เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1
เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1
เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1 อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation) , วัดอัตราการเต้นของหัวใจ สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก แสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  (SpO2) , อัตราการเต้นชีพจร (PR) และสถานะแบตเตอรี่ บบหน้าจอ LED เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร MD300C1

คำเตือน/ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ในบริเวณที่มีการใช้ MRI หรือ CT และอาจได้รับผลกระทบจากเครื่องศัลยกรรมไฟฟ้า (ESU) - ใช้เพื่อประกอบการประเมินผู้ป่วยเท่านั้น ต้องใช้วิธีการประเมินอื่น ๆ และการสังเกตร่วมด้วย - ห้ามใช้ในบริเวณที่มีการระเบิด -อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ หมายเหตุ -ส่งฟรีพัสดุลงทะเบียน EMS เพิ่ม 100 บาท -สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น
฿1.00 Add to cart
เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C29
เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C29
เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C29 ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1735/2566 สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก แสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด SpO2 และ อัตราการเต้นชีพจร PR  แสดงผลหน้าจอ OLED เติม เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C29

คำเตือน/ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ในบริเวณที่มีการใช้ MRI หรือ CT และอาจได้รับผลกระทบจากเครื่องศัลยกรรมไฟฟ้า (ESU) - ใช้เพื่อประกอบการประเมินผู้ป่วยเท่านั้น ต้องใช้วิธีการประเมินอื่น ๆ และการสังเกตร่วมด้วย - ห้ามใช้ในบริเวณที่มีการระเบิด -อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ -ส่งฟรีพัสดุลงทะเบียน EMS เพิ่ม 100 บาท -สั่งสินค้า ติดต่อ โทร : 022828342 , 0840887176  , line : @gertex   , ช่องทางอื่น             
฿850.00 Add to cart