การดูแลรักษาผ้ายืดพยุงร่างกายและถุงน่อง

  การดูแลรักษาผ้ายืดพยุงร่างกายและถุงน่อง             การซักให้ถูกวิธี การใช้น้ำยาต่างๆ วิธีการตาก เพิ่มเติม        #elasticsupport การดูแลรักษาผ้ายืดพยุงร่างกายและถุงน่อง   การเลือกใช้ผ้ายืดพยุงร่างกายและถุงน่อง นอกจากการเลือกให้ถูกต้องทั้งขนาดและชนิด การดูแลทำความสะอาดก็เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ผู้เขียนมักพบคำถามเกี่ยวกับวิธีซัก ทำความสะอาด ผ้ายืดพยุงร่างกายและถุงน่องบ่อยๆ และมักพบวิธีทำความสะอาดที่ผิดวิธี จึงได้เขียนบทความนี้ เพื่อให้ผู้ใช้ทำความสะอาดได้ถูกวิธี เกล็ดย่อยในการดูแลทำความสะอาดผ้ายืดพยุงร่างกายและถุงน่อง ขอบคุณรูปจากแผ่นพับผลิตภัณฑ์ฟูทูโร่  ผลิตภัณฑ์พยุงร่างกาย ที่มีแถบกาว ควรปิดทับให้เรียบร้อย ในลักษณะเดืยวกับที่สวมใส่ อย่าปล่อยให้ตัวเกาะ ไปเกี่ยวถูกผ้าส่วนอื่น จะทำให้เป็นชลุย และขาดง่าย ซักมือด้วยน้ำเย็นและสบู่อ่อน ถ้าจำเป็นต้องใช้เครื่องซักผ้า … Continued