การดูแลร่างกายเปรียบร่างกายเหมือนรถ ต้องมีการดูแลให้ถูกวิธี

posted in: topic, topic-health | 0

การดูแลร่างกาย ร่างกายคนมีการเสื่อมไปตามอายุ แต่จะเสื่อมเร็วหรือช้า ขึ้นกับสรีระและการดูแลรักษา คนที่เกิดมาแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวตั้งแต่เกิด หรือไม่มีพันธุกรรมของโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคเบาหวานทาลาสซีเมืย ย่อมแข็งแรงกว่า ประกอบกับถ้ามีการดูแลร่างกายอย่างถูกวิธีควบคู่ไปแล้ว ย่อมมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตมากกว่า บางคนเปรียบร่างกายเหมือนรถ ที่ต้องมีการดูแลรักษากล่าวคือ 1 1 รถต้องมีการล้างรถเพื่อให้สะอาด ร่างกายก็เข่นกัน ต้องทานน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่า เราควรดื่มน้ำเพิ่ม 6-8 แก้ว ทุกวัน (1 แก้ว คือปริมาณน้ำ 180-200 ซีซี) เพื่อให้ได้รับน้ำในปริมาณที่ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ และอาจจำเป็นต้องดื่มน้ำมากขึ้นเมื่อรู้สึกเหนื่อย หรือเสียเหงื่อมาก 2   2 รถถ้าจอดทิ้งไว้นานๆแบตตารีจะเสื่อม ยิ่งถ้าจอดไว้นานมาก อาจทำให้แบตตารี่เสื่อมไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ร่างกายคนเราก็เข่นกัน ต้องมีการออกกำลังกายที่เหมาะสม … Continued