การตรวจระดับน้ำตาล ด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นหรือ

posted in: topic, topic deabetes | 0

                 การตรวจระดับน้ำตาล ด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน มักเป็นคำแนะนำที่แพทย์แนะนำผู้ป่วยเบาหวานเสมอๆ ทำไมการตรวจระดับน้ำตาลด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ ? เพิ่มเติม      #Bloodsugarmonitor การตรวจระดับน้ำตาล ด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นหรือ               การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีความจำเป็น ต่อผู้ป่วยเบาหวานในหลายประการ -การตรวจระดับน้ำตาล เป็นการตรวจสอบภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูง การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองประจำ ทำให้ทราบสภาวะน้ำตาลในเลือดเพื่อวางแผนการรักษาถูกต้อง สำคัญมาก โดยเฉพาะผู้รักษาด้วยวิธีฉีดยาอินซูลิน เพื่อปรับปริมาณยาฉีดให้เหมาะสม  -เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินการควบคุมเบาหวานด้วยค่า A1C ค่า A1C … Continued