คนละครึ่ง

posted in: Uncategorized | 0

  คนละครึ่ง บ.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จก.สนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาล จึงเข้าร่วมเป็นโครงการร้านค้าที่ขายสินค้าให้กับประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง  เพิ่มเติม      #halfhalf คนละครึ่ง           เป็นโครงการเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เและ ช่วยเหลือประชาชน โดยประชาชนผู้ลงทะเบียนจะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยกำหนดจำนวนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ 10 ล้านคน             … Continued