ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต่างของความแก่

posted in: topic, topic-health | 0

  ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต่างของความแก่ ร่างกายคนเราเสื่อมตามอายุไปเรื่อยๆ แต่อัตราความเสื่อมแตกต่างกัน ด้วยปัจจัยต่างๆที่จะกล่าวต่อไป ทำให้ในวัยเดียวกัน บางคนจะดูอ่อนวัยกว่าบางคน ปัจจัยเหล่านี้บางอย่างก็ไม่สามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงได้ บางปัจจัยก็สามารถควบคุมได้  พันธุกรรม สภาวะแวดล้อม โภชนาการ อาชีพ การออกกำลังกาย อารมณ์            พันธุกรรม มีการบันทึกไว้ว่า ผู้ที่มีพ่อแม่ บรรพบุรุษอายุยืน ลูกหลานก็มักจะอายุยืนเช่นกัน บางคนมาจากครอบครัวที่มีโรคที่สืบทอดทางกรรมพันธ์ มีโอกาสที่จะเป็นโรคนั้นๆ มาก และโรคนั้นอาจมีผลต่อความเสื่อมของร่างกายมาก เช่น โรคเบาหวาน โรคธาลัสซีเมีย            สภาวะแวดล้อม ทั้งสภาพอากาศ และวัฒนธรรมประจำชาติ เช่น คนที่อยู่ในเมืองร้อน ไม่มีหิมะ อากาศสบายตลอดปี จะดูหน้าตาอ่อนกว่าคนที่อยู่ในเมืองหนาวมากๆ เช่น คนเอเซียมักดูอ่อนวัยกว่าคนยุโรป           โภชนาการ ปัจจัยด้านโภชนาการเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ คนที่ไม่ระวังเรื่องอาหาร … Continued