จองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

posted in: Uncategorized | 0

  จองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับ 7 กลุ่มเสียงในเขตุ กทม. 1กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2564 ได้หลายช่องทาง ฉีดพร้อมกันทั่วกทม. 1พฤษภาคม -31 สิงหาคม 2564 ตามหน่วยบริการที่ลงทะเบียน                 จองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่     สปสช. (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)เปิดให้จองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับ 7 กลุ่มเสียงในเขตุ กทม. 1กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2564 ได้หลายช่องทาง       … Continued