รถเข็นผู้สูงวัย เที่ยวFUKUOKAญี่ปุ่น หนึ่งในเมืองที่หน้าเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

  รถเข็นผู้สูงวัย เที่ยวFUKUOKAญี่ปุ่น เที่ยว หมู่บ้านยูฟูอิน,ทะเลนรก แหล่งน้ำพุร้อนเมืองเปปปุ, ทะเลเดือดนำพุร้อนเมืองเปปปุ,สวนคุโจสวนดอกไม้กลางเกาะคิวชู, เฮ้าท์เท็นบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวในญี่ปุ่น ,ศาลเจ้าดาไซฟุวันชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ รถเข็นผู้สูงวัย เที่ยวFUKUOKAญี่ปุ่น              ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่ต้องนั่งรถเข็นผู้สูงอายุ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น รถที่จะยกรถเข็นพร้อมผู้สูงวัย ผู้ป่วยขึ้นรถ ห้องน้ำ ตลอดจนทางลาดต่างๆให้เข็นรถเข็น ประกอบกับความสะอาดของสถานที่ โดยเฉพาะห้องน้ำ อากาศดี (เลือกเวลา ที่เหมาะสม) อาหารเน้นปลา ซึ่งเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้สูงวัย และถ้าไปตรงช่วงเวลาบางจังหวัด เช่น ฟูกูโอกะ ที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงในบทความนี้ จะมีดอกไม้สวยงามมาก       … Continued