เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบยาเม็ด

posted in: topic, topic-other | 0

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบยาเม็ด คนป่วยทั้งคนที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ และที่ไม่ใช่โรคเรื้อรัง เช่น ปวดศีรษะ ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับยา ทั้งยาฉีด ยาทา ยาเม็ด และอีกหลายๆรูปแบบ บทความนี้จะกล่าวถึงยาเม็ดชนิดต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้มีความเข้าใจ และ ใช้ได้ถูกต้อง การใช้ยาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ยาใด ต้องใช้ให้ถูกต้อง เช่นเดียวกับการใช้ เครื่องมือแพทย์ ต้องเข้าใจวิธีใช้ การดูแลรักษา ข้อห้าม ข้อระวังต่างๆ ปัจจุบัน เทคโนโลยี่ในการผลิตยาก้าวหน้าและทันสมัยมาก ทำให้มียาในรูบแบบฟอร์ม ต่างๆ มากมาย เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ ยาหยอดตา ยาเหน็บ เพื่อเหตุผลหลายประการ เช่น ด้านการแตกตัว การออกฤทธ์ … Continued