พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเยอรมัน เชคโก

  พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเยอรมัน เชคโก  เทียวชมเมืองน่าสนใจและเหมาะสำหรับพาผู้สูงวัยเที่ยว #เยอรมันเป็นอีกประเทศที่ให้ความสำคัญกับผู้ที่นั่ง #รถเข็นผู้ป่วย #รถเข็นผู้สูงวัย  tripนี้เที่ยวประเทศเยอรมัน-  มิวนิค,ฟุซเซน(Fussen),เดสเดรน,แฟรงเฟิต  และประเทศ เช็คโกสโลวาเกีย : ปราก ซึ่งอยู่ใน กลุ่มประเทศแชงเกรน โปรแกรมการเที่ยวสำหรับ พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเยอรมัน เชคโก  เริ่มจาก กรุงเทพ-มิวนิค  พักมิวนิค 3คืน มิวนิค-ฟุสเซน(Fussen) ไปเช้า-เย็นกลับ โดยรถไฟ มิวนิค-เดรสเดรน  พักเดรสเดน 3คืน เดรสเดน-ปาร์ค-เดรสเดรน  เช้าไป เย็นกลับ โดยรถไฟ เดรสเดรน-แฟรงเฟิต โดยรถไฟ พัก แฟรงเฟิต 2 คืน แฟรงเฟิต-ไฮเดนเบิร์ก-แฟรงเฟิต โดยรถไฟ … Continued