ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

posted in: blog | 0

gertex medical -เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อย   ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เป็นโครงการที่รัฐจัดทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้  เป็นโครงการที่ดูแลโดยหน่วยงานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชญ์ รายละเอียดร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพิ่มเติม                                     ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพิ่มเติม       *******ทางการจะให้บัตรแก่ประชาชนซึ่งไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย และจะมีการเติมเงินใส่ในบัตร เดือนละ 200……..500 บาทต่อเดือนแล้วแต่ประเภทของคนที่ไปลงทะเบียน  ประชาชนจะนำบัตรที่ได้ไปจับจ่ายใช้สอยร้านธงฟ้าฯ โดยรูดตัดบัญชีตามจำนวนที่ซื้อแต่ไม่เกินจำนวนเงินในบัตร … Continued