เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-หน่วยชั่งและวัด

posted in: topic | 1

  หน่วยเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง  ในแต่ละประเทศจะใช้หน่วยของน้ำหนักและหน่วยความสูงที่เหมือนกัน หรือ ต่างกัน หน่วยน้ำหนัก และ หน่วยความสูงในเครื่องชังน้ำหนักคน แบ่งเป็นหน่วยใหญ่ คือ ระบบเมตริก และ ระบบอิมพีเรียล หน่วยเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง  สำหรับเครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง       –  ระบบเมตริก ประเทศจำนวนมากใช้ระบบนี้                 น้ำหนักเป็น กรัม , กิโลกรัม                  ความยาว เป็น … Continued