ไม้เท้าเดินทาง รถเข็นเดินทาง เที่ยวอิตาลี่

  ไม้เท้าเดินทาง รถเข็นเดินทาง เที่ยวอิตาลี่          อิตตาลี่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป การพาผู้สูงวัยใช้รถเข็นเดินทางและไม้เท้าในครั้งนี้ไปหลายเมือง ซึ่งแต่ละเมืองจะมีที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ บางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก รายละเอียดเพิ่มเติม         ไม้เท้า รถเข็นเดินทางเที่ยวอิตาลี่  #italy ไม้เท้าเดินทาง รถเข็นเดินทาง เที่ยวอิตาลี่           สาธารณรัฐอิตาลี่อยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป บนคาบสมุดอิตาลี่ มีลักษณะคล้ายรองเท้าบูต ประกอบด้วยเกาะ 2 เกาะใหญ๋ คือ เกาะซิซีลี และ เกาะซาร์ดิเนีย ชายแดนตอนเหนือติดต่อกับ ฝรั่งเศส … Continued